Wdrażanie innowacji – najlepsza inwestycja dla firmy (art. spons.)

BELKA GÓRNA 600

Rozkwit technologii sprzyja, a wręcz wymusza na firmach ciągły rozwój oraz stałe doskonalenie swoich produktów lub usług. Adaptacja do nieustannie zachodzących zmian na rynku, głównie poprzez wdrażanie innowacji, wpływa na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw. Dlatego przemyślana strategia działania, w zakresie wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych, może okazać się kluczem do sukcesu firmy.

Dynamiczne zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstw, niosą za sobą także potrzebę zmian przyjętych koncepcji zarządzania. Obecnie nie wystarczy już tylko skupianie się na decyzjach dotyczących aktualnej działalności firmy, zorientowanych jedynie na bieżące zyski. Przedsiębiorstwo funkcjonujące w gospodarce rynkowej powinno koncentrować swoją uwagę na budowie i wdrażaniu strategii rozwoju, wyznaczającej długofalowe cele oraz sposoby ich osiągnięcia. Firma, która np. od lat produkuje na tej samej linii technologicznej, musi wziąć pod uwagę stale zachodzące zmiany w jej otoczeniu zewnętrznym. Postęp techniczny, wcześniej czy później, wymusi na przedsiębiorcach wprowadzenie innowacji w procesach, które mają największy wpływ na funkcjonowanie firmy.

Po co firmie strategia działania?

Pierwszym krokiem w kierunku rozwoju, jest odpowiedź na kilka podstawowych pytań: „Jak będzie wyglądała firma w perspektywie najbliższych lat?”, „Jak ma się pozycjonować na rynku?”, „Czym będzie się wyróżniać na tle konkurencji?”, „Jakie cele chce osiągnąć?”.  Potrzeba wdrażania nowych pomysłów i innowacji w celu efektywniejszego zarządzania przedsiębiorstwem, zdaje się być tutaj oczywista. Każda firma chcąca się rozwijać i konkurować na rynku, musi wprowadzać zmiany. Warto przy tym śledzić kierunki rozwoju swojej branży i być zorientowanym w najnowszych trendach. Jeśli wiemy co, w jaki sposób i za pomocą których narzędzi mamy robić, wtedy nie tracimy każdorazowo czasu na zastanawianie się nad kolejnym wyborem działania. Wiemy też dokładnie, w jakim kierunku podążamy i co chcemy osiągnąć. Firmy często skupiają się na realizacji bieżących zleceń, mając na uwadze głównie szybkie osiągnięcie korzyści finansowych. Takie działanie jest jednak krótkoterminowe – dobrze rokujący pomysł na produkt, czy usługę i wprowadzenie go na rynek, nie zawsze pozwoli odnieść sukces w dłuższym okresie. Punktem wyjścia jest zaplanowanie kierunku rozwoju firmy i wyznaczanie celów strategicznych, do czego niezbędna jest przemyślana, długofalowa strategia.

Jak powstaje optymalna strategia?

By móc stworzyć skuteczny plan działania, konieczne jest przeprowadzenie kompleksowej analizy firmy. W obu tych przypadkach niezbędna jest też wiedza ekspercka. Optymalne strategie powstają z połączenia działań profesjonalnego, zewnętrznego doradztwa oraz zaangażowania kierownictwa danej firmy. W tej sytuacji mamy do czynienia zarówno z fachowym „spojrzeniem na firmę z zewnątrz”, jak również uwzględnienie w planach na przyszłość, strategicznych celów danego przedsiębiorstwa. Analizując we własnym zakresie procesy zachodzące w firmie, można pominąć wiele elementów, które w istotny sposób oddziałują na potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa. Dlatego też połączenie sił ekspertów zewnętrznych i wewnętrznych, może przynieść najlepsze rezultaty.

Nowoczesność to podstawa

Bardzo ważnym elementem ogólnego planu rozwoju firmy jest strategia innowacji. Zaplanowanie i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w firmie, musi poprzedzać szereg analiz poszczególnych obszarów przedsiębiorstwach, co pozwali określić kierunki zmian, zasady działania oraz budżet niezbędny na wdrożenie tych zmian. Dodatkowo, dzięki weryfikacji różnych obszarów, można określić najlepsze miejsca do inwestowania lub zweryfikować obecnie wdrażaną strategię. Pozwala to również znaleźć najbardziej „kosztotwórcze” lub najbardziej rentowne miejsca, w które warto dalej inwestować. Cały proces powinien uwzględniać zarówno zaplecze finansowe firmy, jej potencjał, mierzalność wyznaczonych działań, jak i predyspozycje zespołu. Fundamentem sukcesu jest świadomość potrzeby wprowadzenia innowacji, w kontekście stale rozwijającego się otoczenia biznesowego, wytrwałe realizowanie założonych zadań, kontrola tego procesu i weryfikacja podejmowanych działań.

Kosztowne działania teraz za darmo

Wiedza ekspercka z zakresu tworzenia strategii, jest wysoko ceniona na rynku. Wymaga znajomości najnowszych metod badawczych, analiz, oceny, wyciągania konkretnych wniosków, umiejętności doboru i implementacji najbardziej optymalnych rozwiązań, a także często wielu lat praktyki. Mając to wszystko na uwadze, Dolnośląski Związek Pracodawców przy udziale Agencji Rozwoju Innowacji S.A. stworzył projekt: „Strategia innowacji czynnikiem przewagi konkurencyjnej firmy”. Jest to inicjatywa mająca na celu wsparcie dolnośląskich mikro, małych i średnich firm, w procesie ich szybkiego rozwoju. Profesjonalna pomoc w tworzeniu strategii innowacji, pozwala zaoszczędzić każdej, biorącej udział w projekcie firmie, ponad 30 tys. zł. Kryteria przyjęcia do projektu, w przeciwieństwie do niektórych projektów unijnych, nie wymagają wielu formalności. Zasady rekrutacji są proste i czytelne, a przy wypełnianiu samego wniosku można liczyć na wsparcie koordynatorów. Projekt nie wymaga też własnych nakładów pieniężnych. Jedynym „kosztem” dla firmy jest czas poświęcony na pracę z ekspertami. Ci z kolei, będą starali się dostosować do ram czasowych danej firmy.

Warto więc wykorzystać szansę na wytyczenie nowej ścieżki rozwoju firmy i budowanie swojej przewagi konkurencyjnej. To ona daje firmie większą niezależność i swobodę działania w pozyskiwaniu nowych klientów, a tym samym pozwala systematycznie zwiększać zyski.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie: www.strategiainnowacji.pl
lub w biurze projektu
przy ul. Ostródzkiej 38 we Wrocławiu, tel. 071 354 07 93.

BELKA DOLNA 600

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry