Własne biuro rachunkowe? Dlaczego nie!

Tuż po studiach lub ukończeniu innej szkoły przychodzi moment na podjęcie ważnej decyzji dotyczącej własnej przyszłości zawodowej. Wiele osób jeszcze w trakcie studiów podejmuje pracę w firmach zewnętrznych, lub wraz z odebraniem dyplomu zaczynają rozsyłać swoje CV. Inną opcją jest otworzenie własnej działalności, co niewątpliwie wiąże się z ryzykiem, lecz może owocować sukcesem, jeśli wybierze się odpowiednią branżę i podejdzie do tematu z głową.

Własne biuro rachunkowe? Dlaczego nie! 1Absolwentom kierunków związanych z matematyką i księgowością z pewnością nie raz przeszła przez głowę myśl o założeniu własnego, niezależnego biura rachunkowego. Jeśli nadal wahają się ze swoją decyzją o podjęciu pierwszego kroku w kierunku własnego biznesu o podobnym profilu, wyjaśnienie kilku kwestii może okazać się niezwykle pomocne.

Po pierwsze od sierpnia 2014 na mocy ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, osoba, która pragnie otworzyć własne biuro rachunkowe nie musi mieć certyfikatu księgowego, wydawanego przez Ministerstwo Finansów.

Wystarczy pełna zdolność do czynności prawnych oraz poświadczenie o niekaralności aby stać na czele podobnego przedsiębiorstwa. Zniesienie obowiązku wykształcenia kierunkowego i zdania egzaminu państwowego znacznie ułatwiło pewne kwestie, jednak w tym przypadku warto zadbać o uzyskanie certyfikatu eksperta usług księgowych, który jest wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Certyfikat ten może mieć decydujący wpływ przy wyborze biura rachunkowego dla siebie przez niepewnego klienta, bowiem powierzenie firmie zewnętrznej całej księgowości swojej firmy wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Jeśli wszelkie obowiązki, coroczne doszkalanie i śledzenie zmian w przepisach prawnych związanych z prowadzeniem ksiąg nie są zniechęcające, pozostaje przejście przez standardową procedurę otworzenia własnej działalności i zgłoszenie jej do wszelkich niezbędnych instytucji.

Należy pamiętać o wyborze najlepszej z możliwych ofert OC dla biura rachunkowego. Ubezpieczenie za wyrządzone przez popełniających błędy pracowników szkody może bowiem niejednokrotnie uratować nadszarpnięty budżet i dobre imię firmy. Warto zastanowić się nad otworzeniem własnego rachunku bankowego. Służbowe konto przy niewielkich początkowych obrotach nie jest obowiązkowe, jednak może znacznie ułatwić codzienną pracę biura rachunkowego. Jeśli w głowie brak pomysłu na konkretny profil biura lub jego skuteczny marketing, dobrą opcją może okazać się skorzystanie z systemu franczyzowego.

Taki sposób założenia własnej działalności znacznie ułatwi pierwsze kroki w branży i będzie dobrą metodą nauki i nabycia doświadczenia na przyszłość. Należy pamiętać o tym, by zgromadzić w swoich szeregach grono osób dobrze wyszkolonych, które znają się na rachunkowości niemalże od A do Z. Jeśli biuro rachunkowe nie oferuje kompleksowych usług swoim klientom, jest niemal od początku skazane na porażkę i brak zainteresowania.

Trzeba upewnić się zatem, że jest się przygotowanym do prowadzenia ksiąg rachunkowych, ustalania rzeczywistego stanu aktywów oraz pasywów i przygotowywania ich wycen, sporządzania finansowych sprawozdań oraz zbierania i skrupulatnego przetrzymywania pełnej dokumentacji księgowej. Jeśli wszystkie wymienione punkty brzmią znajomo, można zrobić krok dalej i poszerzyć działalność własnego biura rachunkowego na przykład o usługi kadrowe. Od tego miejsca już niedługa droga do satysfakcjonującego przeliczania własnych przychodów finansowych.

http://bilans.poznan.pl/

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry