Co wpływa na kurs dolara?

Rynek walutowy, jak każdy inny rynek, rządzi się swoimi prawami. Na wartość każdej waluty wpływa wiele czynników. Nie tylko tych związanych z samymi walutami i zależnościami, jakie między nimi występują, ale również dotyczących sfery politycznej, gospodarczej i przemysłowej. Oto 4 rzeczy, które wpływają na kurs dolara.

Co wpływa na kurs dolara? 1

  1. Inflacja – potrafi wpłynąć znacząco na kurs dolara. W sytuacji, kiedy podnoszone są ceny na amerykańskie produkty, które są eksportowane, spotkamy się z mniejszą konkurencyjnością dóbr eksportowych. Dzięki inflacji, kraje, które importują towary ze Stanów Zjednoczonych, potrzebują mniej zasobów do nabycia danego dobra. Kiedy mamy do czynienia ze stabilną podażą, spadek popytu na dolara powoduje jego osłabienie. Z kolei niska inflacja, powoduje redukcję możliwości do podniesienia stóp procentowych. Z tego tytułu, inwestorzy są mniej zainteresowani lokowaniem swoich środków w walucie, jaką jest dolar. To zjawisko, połączone jest bardzo mocno z aspektem spekulacyjnym, ponieważ to spekulacja, jaką wywołują inwestorzy, sprawia, że wartość dolara będzie wzrastała lub malała.
  2. Stopy procentowe – spadek stóp procentowych lub przesłanki, które wskazują na to, że taka decyzja zostanie podjęta, powodują, że notowania dolara spadają. Odwrotny skutek możemy zaobserwować w momencie, kiedy następuje wzrost stóp procentowych. Zwiększa on zapotrzebowanie na krajową walutę. Dzieje się tak, ponieważ inwestorzy są zainteresowani lokowaniem swojego kapitału w danej walucie. W przypadku dolara, będzie się to objawiało zainteresowaniem chociażby obligacjami.
  3. Wzrost gospodarczy – Stany Zjednoczone należą do krajów wysoko rozwiniętych. Jak dobrze wiemy, wzrost gospodarczy popycha krajowych producentów do importowania dóbr oraz usług. W wyniku wzrostu przepływu dolara i jego wyższej obecności na rynku międzynarodowym, spotykamy się ze spadkiem jego kursu. Odwrotny skutek przynoszą spadki zapotrzebowania importerów na dobra zagraniczne. Dolar w takiej sytuacji umacnia się i jego kurs rośnie. Wzrost gospodarczy należy rozważyć też pod kątem perspektywy czasowej, ponieważ krótkoterminowy i intensywny wzrost powoduje poprawę wartości dolara, a – z kolei – niskie tempo wzrostu gospodarczego, wpływa negatywnie na zakup krajowych aktywów i tym samym na spadek kursu dolara.
  4. Bezrobocie – w przypadku stopy bezrobocia, sytuacja ma się podobnie, jak przy wzroście gospodarczym. Jeżeli mamy do czynienia ze wzrostem bezrobocia w długim okresie, to wartość dolara może rosnąć, ponieważ zmaleje popyt na importowane dobra. Odwrotnie rzecz się ma w przypadku długoterminowego spadku bezrobocia, kiedy rośnie popyt na dobra i usługi zagraniczne. Bezrobocie trzeba rozważyć również w krótkim terminie, ponieważ jego spadek może wpłynąć korzystnie na zakup lokalnej waluty, a wzrost – negatywnie.

Nie da się też ukryć, że w obecnej dobie szybkiego przepływu informacji, na kurs dolara ma wpływ jeszcze wiele innych czynników. Możemy do nich zaliczyć między innymi stosunki międzynarodowe, jakie Stany Zjednoczone utrzymują z innymi państwami i decyzje militarne, jakie są podejmowane przez to państwo. Na kurs dolara w ostatnim czasie wpływ miały chociażby wybory prezydenckie, w których zwyciężył Donald Trump. Duże znaczenie mają tutaj opinie ważnych postaci ze świata bankowości, finansów i biznesu. Nie bez znaczenia pozostają nawet notowania poszczególnych dużych graczy giełdowych, którzy są utożsamiani ze Stanami Zjednoczonymi. Chcesz wiedzieć, jak obecnie ma się dolar amerykański? Aktualny kurs dolara w kantoronline.pl pokaże Ci, jak ma się obecnie jedna z najpowszechniejszych walut na świecie.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top