Współpraca z agencją celną – co warto wiedzieć?

W dzisiejszym globalnym świecie, w którym handel międzynarodowy stanowi integralną część gospodarki, agencje celne odgrywają coraz większe znaczenie. Czym jest agencja celna, kiedy warto skorzystać z jej usług, oraz jakie obszary działalności obejmuje?

Współpraca z agencją celną - co warto wiedzieć? 1

Organy celno-skarbowe stanowią ważną część nadzoru nad handlem międzynarodowym. W szczególności import z Chin do Polski stanowi znaczną część wymiany gospodarczej. Warto zwrócić uwagę na statystyki obrazujące dynamikę tego handlu.

Począwszy od 2015 roku, wolumen wymiany handlowej pomiędzy obydwoma krajami systematycznie wzrastał. Wymiana ta charakteryzowała się jednak znaczną nierównowagą w bilansie handlowym – eksport Polski do Chin w 2021 roku wyniósł 3,76 mld dolarów (tylko 1,17% całkowitego eksportu Polski). Tymczasem, import z Chin do Polski wyniósł aż 45,8 mld dolarów. W 2022 roku deficyt handlowy Polski nieznacznie się zmniejszył – z nieco ponad 40 miliardów dolarów do około 35 mld USD, w związku z wojną na Ukrainie i zakłóceniami w łańcuchach dostaw, ale wciąż pozostał trzecim co do wielkości w Unii Europejskiej. 

W czym może pomóc agencja celna?

Agencje celne odgrywają nieocenioną rolę w ułatwianiu przepływu towarów przez granice, a jednym z ich głównych zadań jest reprezentowanie klientów przed różnymi organami. W tym zakresie przedstawiciele agencji celnych mogą pomagać klientom nie tylko przed urzędami celno-skarbowymi, ale także np. przed kontrolami granicznymi, czy inspekcjami handlowymi.

Dzięki swoim szczególnym umiejętnościom i wiedzy, agencje celne stają się ważnym partnerem biznesowym dla przedsiębiorców zajmujących się handlem międzynarodowym. W ramach swojej działalności agencja celna świadczy szereg usług. Obszary, w których agencje celne mogą pomóc, obejmują m.in.:

  • obsługę Wiążącej Informacji Taryfowej,
  • weryfikację poprawności sporządzonej dokumentacji,
  • odprawy celne w imporcie, eksporcie, tranzycie i innych procedurach celnych,
  • legalizację świadectw pochodzenia.

Procedury związane z importem i eksportem to skomplikowany obszar, który wymaga staranności oraz bardzo dobrej znajomości obowiązujących przepisów prawnych. Agencje celne mogą znacząco uprościć ten proces, a tym samym — zminimalizować ryzyko błędów oraz przestojów.

System Intrastat – do czego się go wykorzystuje?

Jednym z kluczowych elementów związanych z handlem wewnątrzunijnym jest system Intrastat. Intrastat to system statystyczny gromadzący informacje o obrocie towarowym pomiędzy krajami Unii Europejskiej. W kwestiach związanych z przepływem dóbr na Europejskim Obszarze Gospodarczym, Intrastat odgrywa ważną rolę, umożliwiając dokładne monitorowanie oraz analizę danych dotyczących wywozu i przywozu. Agencje celne mogą skutecznie wspierać swoich klientów w terminowym i poprawnym sporządzaniu deklaracji Intrastat.

Podsumowanie

Podsumowując, agencje celne są ważnym ogniwem w międzynarodowym łańcuchu handlowym. Oferują one szeroką gamę usług mających na celu ułatwienie przepływu towarów przez granice. Oprócz pełnienia funkcji przedstawicieli klientów w różnych instytucjach, zapewniają również wsparcie w zakresie doradztwa, weryfikacji dokumentów, odpraw celnych i sporządzania deklaracji.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top