Wycena spółki do sprzedaży

Opublikowano: 13 lutego 2020. Kategoria: Wpis Promowany.

Planując sprzedaż przedsiębiorstwa najlepiej zadbać o jego przekształcenie w spółkę kapitałową. Warto następnie sporządzić wycenę spółki określającą realną wartość rynkową biznesu.

Wycena spółki do sprzedaży 1

Zalety spółki kapitałowej

Zasadnicze korzyści wynikające z przekształcenia podmiotu gospodarczego w spółkę kapitałową w kontekście planowanej transakcji sprzedaży to:

  • Wyodrębniony, łatwo identyfikowalny majątek wchodzący w skład spółki – zarówno z punktu widzenia sprzedającego jak i nabywającego spółkę kapitałową, wyodrębnione i oddzielone od majątku wspólnika aktywa spółki to istotne ograniczenie ryzyka i zwiększenie przejrzystości transakcji sprzedaży. W firmach rodzinnych, spółkach osobowych czy jednoosobowej działalności gospodarczej majątek i zobowiązania przedsiębiorstwa często przenikają się z majątkiem i zadłużeniem właściciela, co powoduje duże niejasności na temat tego które składniki wchodzą w skład przedsiębiorstwa, a które stanowią prywatne zasoby wspólnika.
  • Przejrzysty charakter transakcji – w przypadku spółki kapitałowej sprzedaży podlegają udziały lub akcje podczas gdy w innym przypadku przeniesieniu na nabywcę podlega zorganizowany zespół składników majątkowych. Trudniej w takiej sytuacji przenieść zobowiązania i kontrakty.
  • Przejrzysty system sprawozdawczy wynikający z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych.
  • Możliwość zatrudnienia wyspecjalizowanego zarządu – wspólnik nie musi sprawować zarządzania nad przedsiębiorstwem. Angażowanie osób trzecich do zarządu jest charakterystyczne dla funduszy inwestycyjnych inwestujących w spółki.
  • Ograniczenie ryzyka właścicieli, którzy w przypadku spółki kapitałowej (w przeciwieństwie do innych form działalności) nie odpowiadają majątkiem prywatnym.
  • Ułatwiony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania – banki i inwestorzy chętniej finansują podmioty o przejrzystej sytuacji majątkowej i finansowej.

Przekształcenie spółki osobowej lub działalności gospodarczej w spółkę kapitałową zwiększa nie tylko szansę na szybsze zbycie spółki i korzystniejsze warunki transakcji, ale ułatwia przeprowadzenie sprawnej wyceny spółki.

Wycena spółki do sprzedaży

Wycena spółki przeznaczonej do sprzedaży wymaga gruntownej analizy modelu biznesowego przedsiębiorstwa, składników majątku i sytuacji finansowej.

Kluczowym elementem wyceny jest wybór odpowiedniej metody wyceny. Na przykład wycena spółki usługowej nie dysponującej majątkiem rzeczowym, a generującej zadowalającą rentowność nie może być zrealizowana metodą majątkową. Tego rodzaju spółki wycenia się metodą dochodową. Alternatywnie, wycenę spółki posiadającej wartościowe składniki majątku, niegenerującej wysokich zysków korzystniej wycenić metodą majątkową.

Warto także, aby wycena spółki dla celów sprzedaży została sporządzona nie jedną, ale przy najmniej dwoma metodami wyceny. Trzecią metodą uzupełniającą dwie wyżej wymienione jest metoda porównawcza (mnożnikowa), która często pozwala odnieść wartość spółki do innych funkcjonujących na rynku spółek porównywalnych. Istotny w tej metodzie jest wybór odpowiednich mnożników do wyceny, opartych o dochody lub majątek spółki wycenianej.

Wycenę warto powierzyć wyspecjalizowanemu ekspertowi, który we współpracy z zarządem zidentyfikuje kluczowe elementy wpływające na wartość spółki i doprowadzi do oszacowania realnej wartości sprzedaży.

Paweł Goźliński

FinancialCraft Analytics Sp. z o.o.

Wpisy PromowaneWycena spółki do sprzedaży

Podziel się!

O autorze

Wpisy Promowane

Na e-biznes.pl nie znajdziesz agresywnych form reklamowych – staramy się dostarczać Czytelnikom przede wszystkim ciekawą treść w czytelnej formie. Dlatego też proponujemy promocję Waszej firmy w formie informacji. Wpisy promowane znajdują się w lewej części strony – w bardzo rozpoznawalnym miejscu. Obok wpisu może pojawić się również logo Twojej firmy. Szczegóły znajdują w dziale Oferta.