Wyposażenie magazynów – dobór regałów

Magazyn jako kluczowy element w łańcuchu dostaw powinien sprzyjać efektywności logistyki. W związku z tym konieczne jest dobranie takiego wyposażenia magazynów, aby wpływało ono na sprawność i jakość procesów magazynowych.

Obiekty magazynowe mogą mieć różną powierzchnię, typ składowania, także mają różne przeznaczenie. Zatem zanim dojdzie do otwarcia magazynu i umieszczenia w nim pierwszych towarów, należy dobrać takie wyposażenie magazynów, które będzie w stanie wspierać procesy magazynowania i całą funkcjonalność obiektu.

Przy wyposażaniu obiektu magazynowego pod uwagę bierze się:

  • wielkość powierzchni magazynowej
  • funkcje, które musi spełnić magazyn
  • rodzaj stosowanych produktów i jednostek ładunkowych
  • rotację towarów w magazynie

Wyposażenie magazynów – dobór regałów 1Głównym elementem wyposażenia magazynu są regały magazynowe. Aktualnie do dyspozycji mamy pełną gamę regałów, które dobierane są w zależności od typu składowanych towarów. Mogą być one również wzbogacone o zaawansowane systemy wpierające magazynowanie jak automatyczne systemy składowania zwiększające wydajność procesów magazynowych. Stosuje się wtedy specjalne regały z układnicami, windowe, ze sterowanymi radiowo platformami.

W magazynach, w których nie stosuje się automatycznych systemów składowania, najczęściej wykorzystuje się regały paletowe – to popularne wyposażenie magazynów na całym świecie. Regały te można podzielić na kilka typów, w tym na regały rzędowe, regały paletowe wjezdne czy przejezdne oraz przepływowe.

Typ regałów paletowych dobiera się zależnie od metody składowania:

  • LIFO – ostatnie weszło, pierwsze wyszło
  • FIFO – pierwsze weszło, pierwsze wyszło

Oprócz tego spotykamy się też z innego typu regałami, na przykład dedykowanymi regałami półkowymi na towary niespaletyzowane czy z wielopoziomowymi systemami magazynowania używanymi także w magazynach wysokiego składowania. Dobór odpowiednich regałów do magazynu można również polecić firmom specjalizującym się w planowaniu magazynów – dzięki ich wsparciu można dobrać optymalne wyposażenie magazynowe. Więcej na https://www.ssi-schaefer.com/pl-pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

IT w Uczelniach
07.03.2024
19. edycja Studenckiego Festiwalu Informatycznego
04.04.2024 - 06.04.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top