Zapewnianie jakości procesów i produktów w iteracyjnym modelu wytwarzania oprogramowania

Czas i miejsce szkolenia: 31.05 – 01.06.2012r., Warszawa
Trener: Rafał Dobrosielski

Zadaniem Menedżera Testów, wspieranego przez Analityka Testów, jest: wykazać na zakończenie projektu, że produkt spełnia lub przewyższa uzgodnione wcześniej wymagania, co zostało zweryfikowane poprzez wykonanie odpowiednich pomiarów (i ocenę ich wyników przez pryzmat kryteriów akceptacji), a produkcja odbywała się zgodnie z optymalnie dobranym, uzgodnionym procesem wytwarzania.

Aby udziałowcy projektu mogli podejmować słuszne decyzje a indywidualne wysiłki członków zespołów były optymalnie wykorzystane, procesy: zarządzanie jakością, proces testowy i strategia testowa muszą być sterowane procesem zarządzania ryzykiem.

Cel szkolenia: nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności optymalnego wykorzystania narzędzi zapewniania jakości, dostarczanych przez iteracyjne modele wytwórcze, aby szansa na osiągnięcie sukcesu w projekcie informatycznym, podczas jego realizacji, systematycznie rosła.

Odbiorcy szkolenia: Szkolenie adresowane jest do Menedżerów Testów, Analityków i Projektantów Testów oraz Testerów, którzy chcą pozyskać praktyczne umiejętności w zakresie zapewniania jakości i przygotowywania optymalnej strategii testowej sterowanej ryzykiem dla całego projektu oraz jego poszczególnych iteracji.

Podczas szkolenia omówione i przećwiczone zostaną zagadnienia z zakresu:

  • zarządzania jakością w projekcie informatycznym;
  • zarządzanie ryzykiem w projekcie informatycznym;
  • zarządzanie procesem testowym.

Szczegółowy program na tej stronie.

Główna korzyść ze szkolenia: Uczestnicy szkolenia, po jego ukończeniu, będą potrafili praktycznie wykorzystać, w swojej codziennej pracy, wyniki procesu zarządzania ryzykiem do przygotowania optymalnej strategii testowej zorientowanej na testowanie niefunkcjonalnych atrybutów jakościowych.

Rejestracja pod tym adresem.

Kontakt:

Dorota Iwanicka
tel.691 571 598
fax 22 244 25 37
e-mail: dorota.iwanicka@multitrain.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry