Zaświadczenie o niekaralności – w jakich sytuacjach może być wymagane?

Zaświadczenie o niekaralności jest dokumentem niezbędnym przy podejmowaniu pracy na niektórych stanowiskach. Jest wymagane m.in. od osób pracujących w branży ochroniarskiej, sędziów, policjantów, nauczycieli czy też strażaków. Oczywiście także urzędy państwowe wymagają takiego dokumentu zanim zatrudnią daną osobę na stanowisku urzędnika.

Zaświadczenie o niekaralności - w jakich sytuacjach może być wymagane? 1

Jednak czym dokładnie takie zaświadczenie jest? W dużym skrócie jest to dokument potwierdzający, że osoba, na temat której informacje chcemy uzyskać, nie została skazana prawomocnym wyrokiem, a jej dane nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym (KRK). Zaświadczenie o niekaralności jest wymagane często przez pracodawcę, który chce mieć pewność, że osoba, którą planuje zatrudnić na danym stanowisku nie jest widoczna właśnie w KRK. W niektórych przypadkach wynika to z konkretnych przepisów prawa krajowego. Dzieje się bowiem tak, że prawo dopuszcza do wykonywania jakiejś pracy jedynie osobom, które nie były wcześniej karane – w takich sytuacjach okazanie aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Karnego jest najlepszą opcją, aby to sprawdzić. Zdarza się, że takie wymogi regulują przepisy wewnętrzne w danej firmie.

Odpis wymagany jest także przy podejmowaniu pracy za granicą – pracodawca sprowadzając do swojego kraju pracownika z zagranicy chce mieć w jak największym stopniu pewność informacji o danej osobie. W takim celu również często wymagane jest tłumaczenia takiego krajowego dokumentu z KRK i często legalizacja dokumentu. Dzieje się tak w głównej mierze przez wzgląd na barierę językową. Sama pieczątka legalizacyjna uprawnia do obrotu prawnego dokumentem za granicą, jednak często pracodawca chce również zrozumieć w pełni treść poświadczonego zaświadczenia. Jest to już związane z wewnętrznymi wymaganiami w firmie.

Zdarza się również tak, że prośba o udzielenie informacji na temat ewentualnej karalności danej osoby jest konieczna do dołączenia do aplikacji wizowej. Niektóre ambasady wymagają tego dokumentu, aby wydać wizę pracowniczą czy też pobytową. Przykładem jest chociażby ambasada Brazylii w Warszawie. Bez wypisu z krajowego rejestru karnego aplikacja wizowa do tego kraju nie zostanie przyjęta, nie otrzymamy więc wizy do Brazylii. Podobnie rzecz się ma z niektórymi rodzajami wiz do Arabii Saudyjskiej.

W jaki sposób można uzyskać oświadczenie o niekaralności? Wypis z Krajowego Rejestru Karnego można uzyskać w w dowolnym punkcie informacyjnym Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Takie punkty dostępne są przy niektórych sądach. Najszybszą i najlepszą opcją jest pobranie zaświadczenia z KRK w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego w Warszawie. Biuro to mieści się przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie. Jak znaleźć interesujący nas punkt? Żeby nie dzwonić po niewłaściwych urzędach możemy w internecie wpisać np. ,,KRK Katowice” czy ,,KRK Warszawa” i znajdziemy wtedy instrukcje co możemy zrobić, aby zaświadczenie o niekaralności uzyskać w dogodnym dla nas mieście.

Pobranie zaświadczenia o niekaralności wiąże się z konkretnymi opłatami. Samo uzyskanie zaświadczenia to koszt 30 zł. Jeśli dokonujemy tego osobiście w danym punkcie krajowego rejestru karnego, wówczas na tym opłaty się kończą. Jeśli natomiast chcemy, aby zaświadczenie o niekaralności zostało pobrane przez osobę trzecią, bo np. nie możemy tego zrobić osobiście, wtedy dodatkowo należy opłacić 17 zł za pełnomocnictwo do uzyskania informacji o osobie. W takiej sytuacji możemy to zlecić np. znajomemu czy też członkowi rodziny. Jednak zdarza się, że nie mamy takiej możliwości, a zależy nam na czasie. Wtedy możemy zgłosić zapotrzebowanie o zaświadczenie o niekaralności także do firmy pośredniczącej w jego uzyskaniu. W przypadku analizowania opłacalności skorzystania z usług firmy zewnętrznej warto przeliczyć koszty związane nie tylko z samym pobraniem zaświadczenia o niekaralności, ale także czas oczekiwania na nie, stanie w kolejce w punkcie informacyjnym czy też koszty dojazdu do miasta, w którym można złożyć wniosek i uzyskać zaświadczenie (Warszawa jest miastem, w którym mieści się najwięcej instytucji rządowych). Gdy podsumujemy wszystkie opłaty i czas, który przyjdzie nam spędzić nad tą procedurą możemy dojść do wniosku, że rzeczywiście skorzystanie z czyjegoś pośrednictwa może się nam najzwyczajniej w świecie opłacać.

W jaki sposób skorzystać z pośrednictwa firm specjalizujących się w pobraniu zaświadczenia o niekaralności? Jest to niezwykle proste. Pierwszym krokiem jest uzupełnienie wniosku o udzielenie informacji o niekaralności danej osoby (wpisujemy tam swoje dane osobowe, jak imię i nazwisko, adres, cel pobrania zaświadczenia z krajowego rejestru karnego, etc.). Ważne jest jego czytelne podpisanie. Do takiego dokumentu dołączamy podpisane pełnomocnictwo. Gdzie jednak możemy takie drugi uzyskać? Możemy na przykład zadzwonić do wybranej firmy pośredniczącej – bez problemów mogą nam wysłać na maila wymagane druki. Wtedy musimy je tylko wydrukować, odpowiednio uzupełnić i wysłać. Możemy je także pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości lub znaleźć w wybranym punkcie informacyjnym krajowego rejestru karnego. Gdy już mamy wszystko odpowiednio uzupełnione, to nie pozostaje nic innego, jak tylko zapakować druki, dołączyć kartkę z danymi kontaktowymi (imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu) i wysłać na wskazany adres. Pracownik firmy po odebraniu przesyłki niezwłocznie uda się do Ministerstwa Sprawiedliwości celem pobrania informacji o osobie widniejących w rejestrze karnym.

Czas oczekiwania na zaświadczenie o niekaralności jest zależne od tego, gdzie składamy wniosek o wypis z rejestru karnego. Dokument ten może być gotowy nawet w tym samym dniu, w którym przyniesiemy wszystkie dokumenty. Jeśli korzystamy z usług firmy pośredniczącej to mamy pewność szybkiego wykonania usługi i jak najszybszego odesłania dokumentu na wskazany przez nas adres.

Wpisy promowane

Wydarzenia

E-COMMERCE CHALLENGE 2024
23.05.2024 - 24.05.2024
Code Europe
10.06.2024 - 11.06.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top