Jak zbudować silną i konkretną markę osobistą?

Silna, konkretna i w pełni wiarygodna marka osobista nie jest wynikiem jednego zabiegu czy kilku dni pracy. Trzeba pracować nad nią często całymi miesiącami, a nawet latami, aby była postrzegana w określony, pożądany sposób przez wszystkie osoby w naszym bliższym i dalszym otoczeniu. Jak tego dokonać?

Budowa marki osobistej

Jak zbudować silną i konkretną markę osobistą? 1Personal branding to określenie pozwalające na nazwanie ogółu działań zmierzających do budowania marki osobistej. Zanim jednak rozpoczniemy ich realizację, powinniśmy odpowiedzieć sobie na trzy pytania: jaka jest nasza misja życiowa, czyli dlaczego chcemy budować naszą markę osobistą i jak ma ona w przyszłości wyglądać. Później możemy poszukać odpowiedzi na to, jak działamy, kiedy znajdujemy się w odpowiednim dla siebie środowisku oraz co możemy robić, żeby przynieść innym najwyższą wartość.

Jeden z teoretyków i praktyków personal branidngu, Jim Collins, na którego w swoich rozważaniach powoduje się między innymi Piotr Grządziel, polski trener personal brandingu, przedstawił model marki osobistej, w którym zawarł trzy pytania:

  • Dlaczego robisz to, co robisz, czyli co jest Twoją prawdziwą pasją?

  • Jak to robisz, czyli co jest wyjątkowego w Twojej aktywności?

  • Co konkretnie możesz zrobić, aby zrealizować swoje cele?

Marka osobista powinna być wyjątkowa, wyróżniająca się na tle konkurencji, adekwatna do danej osoby oraz do potrzeb innych ludzi, jak również dawać obietnicę spełnienia pewnych czynności czy dostarczenia określonych wartości odbiorcom.

Początkowe etapy personal brandingu

Będąc zdecydowanym na budowę silnej marki osobistej, powinniśmy w pierwszej kolejności oprzeć naszą strategię działania na ściśle określonej misji życiowej. Musimy wiedzieć sami przed sobą, dlaczego robimy to, co robimy. Na przykład – dlaczego jestem programistą, lekarzem czy księgowym. Jak wykonuję swoją pracę, jak podchodzę do posiadanych pasji i obowiązków? Sprowadza się to do ustalenia indywidualnego profilu osobistego i wybrania modelu komunikacji z otoczeniem, najlepiej przy wykorzystaniu istniejących archetypów. Kolejnym krokiem jest pokazanie światu, na przykład z wykorzystaniem mediów cyfrowych, co robimy, jak w rzeczywistości funkcjonuje nasza marka osobista.

Podstawą personal brandingu jest szczerość i prawdziwość. Na kłamstwie nie zbudujemy swojej marki, a jeśli już, to będzie to kruchy wizerunek, który w przyszłości może przynieść nam znacznie więcej szkody niż pożytku. Bez szczerości wobec siebie samych i innych nie można budować marki osobistej i lepiej w ogóle nie przystępować do takich działań.

Warto także ustalić indywidualny model osobowości, co można uzyskać, robiąc dedykowane testy. Pomogą one w ustaleniu, w czym możemy być najlepsi na świecie, wyróżniać się na tle innych, a w jakich obszarach powinniśmy raczej skorzystać z pomocy bardziej kompetentnych od nas osób. Z kolei na bazie wybranego archetypu będziemy budować spójny system komunikacji, pozwalający na dotarcie ze swoimi ideami i inspiracjami do odpowiednich ludzi.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry