Znak CE – kto pomoże Tobie w tym zakresie?

Szukasz pomocy w zakresie znaku CE oznaczającego zgodność europejską (skrót słów CONFORMITE EUROPEENNE – z języka francuskiego), który dotyczy ponad 40% wyrobów produkowanych na Europejskim Obszarze Gospodarczym? Lista instytucji, które powinny pomóc Tobie w sprawie znaku CE:

Znak CE – kto pomoże Tobie w tym zakresie? 1

Znak CE – Instytucje, który powinny udzielić pomocy jednak nie będziesz usatysfakcjonowany z ich usług:

– UOKIK czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK zawiera dużo podstawowych informacji o znaku CE na swoich stronach internetowych https://www.uokik.gov.pl/pomocne_linki.php oraz pod infolinią informacyjną pod numerem 801 440 220 lub +48 22 290 89 16. Jeśli liczy na rozwiązanie problemu związanego ze znakiem CE przez UOKiK, to się przeliczysz.

– W zakresie znaku CE nie ma co liczyć na organy nadzoru rynku a w szczególności inspektorów nadzoru budowlanego, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Inspekcję Handlową, Państwową Inspekcję Pracy i inne.

Znak CE – Instytucje, które zaskoczą niezwykle wysokim poziomem kompetencji:

+ Infolinia Europejskiego Punktu Konsultacyjnego ds. Znaku CE. Infolinia działa w zakresie wszystkich dyrektyw Nowego Podejścia i rozporządzeń związanych ze znakiem CE i znakiem budowlanym B. Infolinia działa w dni robocze w godzinach 8:15 do 15:45. Numer infolinii EPK – telefon +48 735 790 790. Infolinia obsługiwana przez kilkunastu świetnych specjalistów, na co dzień związanych z branżą oznakowania CE. Infolinia jest na pewno narzędziem godnym polecenia.

Znak CE – kto pomoże Tobie w tym zakresie? 2

Rysunek 1 Znak CE – Infolinia Europejski Punk Konsultacyjny do spraw Znaku CE – INFOLINIA CE – telefon +48 735 790 790.

+ Portal www.oznaczenie-ce.pl. Portal prowadzony przez Fundację Promocji Innowacji. Portal odegrał ogromną w kwestii informacyjnej związanej ze znakiem CE w latach 2004 – 2012. Nadal znajdziecie Państwo dam wiele pomocnych informacji. Należy zwrócić uwagę, że niestety wiele informacji zawartych na stronach straciło swoja ważność.

+ Blog www.ce-budownictwo.pl Ciągle rozwijany blog o oznaczeniu CE i znaku budowlanym B dla wyrobów budowalnych. Na blogu znajdziecie Państwo wiele informacji na temat rozporządzenia 305/2011 czyli tak zwanego CPR dotyczącego znaku CE, oraz przepisów krajowych dotyczących znaku budowlanego B. Jako źródło informacji strona jest z cała pewnością godna polecenia.

+ Blog www.ce-maszyny.pl Ciągle uaktualniany blog dotyczący oznakowania CE dla maszyn i urządzeń. Blog porusza tematykę dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE oraz dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE. Blog jest godny polecenia.

+ Blog www.ce-poradnik.pl Ciągle aktualny blog w sprawie wszystkich dyrektyw Nowego Podejścia i rozporządzeń związanych ze znakowaniem CE. Na blogu zamieszczono sprawdzone i pomocne informacje.

+ Strona www.ce-polska.pl Strona największej firmy zajmującej się oznakowaniem CE w Polsce. Na stronie znajdują się poradniki – https://www.ce-polska.pl/poradniki-znak-ce , zbiory przepisów zasadniczych – https://www.ce-polska.pl/dyrektywy-nowego-podejscia-znak-ce , wzory dokumentów – https://www.ce-polska.pl/deklaracja-zgodnosci , słowniki pojęć – https://www.ce-polska.pl/slownik-znak-ce Centrum Certyfikacji CECE-Polska prowadzi także bezpłatną infolinię oznakowania CE – infolinia tel. +48 61 830 81 81. Z cała pewnością najlepiej przygotowany i godny polecenia serwis internetowy w sprawie oznakowania CE.

Artykuł przygotował:

Jędrzej Borowiak

15.10.2019

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top