Zobacz, ile zaoszczędzisz na prawidłowej konserwacji wózków widłowych!

Prawidłowa i regularna konserwacja wózków widłowych ma na celu nie tylko zapewnienie im jak najdłuższej żywotności i sprawności technicznej, ale również (a może nawet przede wszystkim) zagwarantowanie maksimum bezpieczeństwa operatorom wózków widłowych. Chcesz poznać wszystkie szczegóły dotyczące właściwej konserwacji wózków widłowych? Zapraszamy do lektury!

Czym jest konserwacja wózków widłowych?

Konserwacja wózków widłowych to w uproszczeniu przeglądy stanu technicznego wózków, odbywające się regularnie i mające na celu określenie tego, czy pojazd jest zdatny do pracy i nie stwarza zagrożenia. Do drobnych prac konserwatorskich zalicza się także np.: smarowanie podzespołów czy wymiana klocków hamulcowych. Wszystkie czynności wykonywane w zakresie konserwacji wózków widłowych należy koniecznie odnotowywać w dzienniku konserwacji wózka widłowego.

Czym jest dziennik konserwacji wózka widłowego?

Każdy wózek zarejestrowany w Urzędzie Dozoru Technicznego, bez względu na to jakiej jest marki, otrzymuje dziennik konserwacji, który służy do zapisywania wszystkich czynności dotyczących konserwacji wózka widłowego w jednym miejscu, dla utrzymania porządku oraz łatwego dostępu do tych danych.
Na wstępie dziennika znajdują się podstawowe dane dotyczące identyfikacji wózka, do których należą:
– marka (Cesab, Manitou itp.)
– typ,
– indywidualny numer seryjny,
– rok produkcji,
– waga pojazdu,
– maksymalna wysokość podnoszenia,
– maksymalny udźwig,
– dane właściciela wózka, operatorów z niego korzystających oraz konserwatorów.
Ponadto, każdorazowo podczas przeglądu konserwacyjnego, osoba odpowiadająca za konserwację wózka widłowego zobowiązana jest do odnotowania w dzienniku:
– daty przeglądu,
– stanu licznika pojazdu,
– rodzaju wykonanych prac,
– opinii o stanie technicznym wózka,
– zaplanowanej daty kolejnego przeglądu.

Jak często wykonywać przeglądy konserwacyjne wózków?

Zobacz, ile zaoszczędzisz na prawidłowej konserwacji wózków widłowych! 1

Pomimo iż operatorzy wózków widłowych są zobowiązani do codziennej kontroli stanu technicznego pojazdów, na których pracują, regularne wykonywanie przeglądów i konserwacji wózków widłowych jest niezbędne w przypadku posiadania wózków widłowych podlegających pod UDT.
Przeglądy konserwacyjne raz na miesiąc (30 dni), należy wykonywać w przypadku posiadania:
– wózków jezdniowych z wysięgnikiem;
– wózków jezdniowych z wysięgnikiem z platformą unoszącą operatora wraz z ładunkiem;
– podnośnikowych wózków, z napędzanym mechanicznie podnoszeniem, podestowych lub z fotelem operatora.
Raz na 2 miesiące (60 dni) należy wykonywać przeglądy konserwacyjne:
– wózków podnośnikowych z napędem mechanicznym podnoszenia – prowadzonych (takich jak można znaleźć np. na: www.toyota-widlowe.pl)
– wózków podnośnikowych z napędem mechanicznym podnoszenia – zdalnie sterowanych.
Warto jednak wiedzieć, iż te wytyczne nie są jedynymi regulacjami dotyczącymi konserwacji wózków widłowych. W wielu modelach wózków zaleca się wykonywanie przeglądów po przepracowaniu określonej liczby motogodzin. W takich przypadkach zalecenia producenta traktuje się jako równorzędne lub nadrzędne w stosunku do innych wskazań.

Kto może dokonywać konserwacji wózków widłowych?

Zobacz, ile zaoszczędzisz na prawidłowej konserwacji wózków widłowych! 2

Jak już zaznaczono, do dokonywania codziennych przeglądów wózków widłowych zobowiązani są operatorzy pojazdów, które je obsługują. Kto natomiast odpowiada za wykonywanie regularnych konserwacji wózka widłowego? Przeglądów konserwacyjnych mogą dokonywać tylko i wyłącznie przeszkoleni konserwatorzy, którzy posiadają stosowne uprawnienia UDT (nie należy ich mylić z uprawnieniami pozwalającymi na pracę na wózkach widłowych).
Zakład pracy może wynająć zewnętrznego konserwatora, który gruntownie sprawdzi stan techniczny wózka, lub (np. w przypadku posiadania liczniejszej floty wózków widłowych) przeszkolić jednego z pracowników. Kurs z zakresu konserwacji urządzeń transportu bliskiego zazwyczaj można wykonać w tym samym centrum szkoleniowym co kurs operatora wózków widłowych. Warunki stawiane przed przyszłymi kursantami są również bardzo podobne: ukończone 18 lat, wykształcenie minimum podstawowe oraz wykonanie stosownych badań lekarskich.

Jakie dokumenty należy przygotować przed przeglądem konserwacyjnym wózka?

Właściciel wózka/wózków widłowych przed zdaniem wózka do przeglądu konserwacyjnego powinien każdorazowo przygotować komplet dokumentów, z którymi zapoznawać będzie się konserwator.
Dokumenty niezbędne do dostarczenia do UDT w celu zgłoszenia wózka widłowego do przeglądu stanu technicznego:
– wniosek o przeprowadzenie badania,
– certyfikat pochodzenia wózka,
– tabelę z parametrami technicznymi wózka,
– schematy instalacji: elektrycznej i hydraulicznej,
– charakterystyka układu podnoszenia,
– dziennik konserwacji wózka widłowego,
– dokumentację techniczno-ruchową wózka widłowego.

Jak zaoszczędzić na konserwacji wózków widłowych?

Oczywiście rozpoczynając rozmowę na temat oszczędności, które można poczynić na konserwacji wózków widłowych, warto rozpocząć stwierdzeniem, iż na bezpieczeństwie swoim i pracowników lepiej nie oszczędzać! Przeglądy konserwacyjne połączone z bezzwłoczną naprawą wszelkich usterek i wad są gwarancją pracy na sprawnym, niezagrażającym zdrowiu i życiu sprzęcie.
Dbając o regularne przeglądy i poprawnie funkcjonujący sprzęt, pracodawca unika zagrożenia związanego z wypadkami wśród pracowników (nierzadko również z koniecznością wypłaty wysokich odszkodowań) oraz wysokich kar za pracę na wózkach nieposiadających stosownych zaświadczeń z UDT.
Równie ważne jest posiadanie i regularne uzupełnianie dziennika konserwacji wózka widłowego – jego koszt to jednorazowo ok. 20-30zł.
Najlepszym sposobem, aby zaoszczędzić na przeglądach konserwacyjnych jest przeszkolenie własnego pracownika z zakresu konserwacji urządzeń transportu bliskiego. Koszt tego typu szkolenia waha się od 1 000 do 2 000 złotych, jednakże warto poczynić taki wydatek, szczególnie jeśli posiada się flotę kilku wózków, które podlegają przeglądom konserwacyjnym raz na 30 dni. Zdecydowanie nie warto w takim przypadku każdorazowo wynajmować do wykonania konserwacji wózków widłowych konserwatorów z zewnątrz, którzy indywidualnie ustalają koszty przeglądów (jednorazowa cena przeglądu konserwatorskiego jednego wózka to od 50zł – ok. 100zł).

Zobacz, ile zaoszczędzisz na prawidłowej konserwacji wózków widłowych! 3

Podsumowanie

Chcąc zaoszczędzić na konserwacji wózków widłowych, warto pamiętać, iż najważniejsze jest bezpieczeństwo osób na co dzień pracujących na tym sprzęcie. Z pewnością nie warto unikać zalecanych przeglądów lub zwlekać z ich wykonaniem, przekraczając stosowne terminy.
Natomiast zdecydowanie opłacalnym posunięciem jest przeszkolenie jednego ze swoich pracowników w zakresie konserwacji urządzeń transportu bliskiego. W przypadku posiadania kilku wózków widłowych można mieć pewność, iż taka inwestycja zwróci się po zaledwie kilku miesiącach. A podniesienie kwalifikacji pracownika wpłynie zapewne pozytywnie na jego stosunek do pracy.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top