Czym się różni własność intelektualna od przemysłowej?

W momencie rejestracji firma najczęściej rozpoczyna korzystanie ze znaku towarowego, za pomocą którego będzie wyróżniać się na tle konkurencji. Ze znakami towarowymi związane są dwa pojęcia – własność intelektualna i własność przemysłowa. Czym różnią się one między sobą i jak chronić przedmioty własności przemysłowej?

Czym się różni własność intelektualna od przemysłowej? 1

Czym jest własność intelektualna, a czym własność przemysłowa?

Zarówno pojęcie „własność intelektualna”, jak i „własność przemysłowa” dotyczy ochrony wytworów pracy umysłowej człowieka, ale ich zakres nie jest tożsamy. Własność intelektualna to obszerne pojęcie odnoszące się do praw autorskich, np. utworów literackich czy artystycznych. Do własności intelektualnej może zaliczać się także know-how, czyli wiedzę i doświadczenie stanowiące najczęściej tajemnicę przedsiębiorstwa. Wreszcie wskazać trzeba na znaki towarowe.

Od własności intelektualnej należy odróżnić własność przemysłową. Są to rezultaty kreatywności człowieka, dla których charakterystyczne jest to, że są wykorzystywane przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Przedmiotem własności przemysłowej są zatem np. wzory przemysłowe i użytkowe oraz patenty na wynalazki. Nazwy handlowe i znaki towarowe, z których będzie korzystać w swojej działalności firma, również zawierają się w pojęciu „własność przemysłowa”.

Własność intelektualna a własność przemysłowa – różnice

Między pojęciami własności intelektualnej i własności przemysłowej zachodzi związek. Własność przemysłowa to pojęcie węższe – zawiera się ono w terminie własności intelektualnej. Inaczej mówiąc, własność przemysłowa to jedynie wycinek własności intelektualnej. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą, powinni mieć przynajmniej podstawowe rozeznanie w sprawach własności przemysłowej. Dlaczego?

W trakcie swojej działalności na rynku przedsiębiorstwo może stać się właścicielem ruchomości (maszyn, urządzeń) i nieruchomości. Często znacznie cenniejsze okazują się jednak dobra niematerialne. Zalicza się do nich m.in. wspomniane już znaki towarowe czy chociażby domeny internetowe. Znaki towarowe to np. oznaczenia odróżniające produkt oferowany przez firmę od konkurencyjnych towarów dostępnych na rynku. Aby zabezpieczyć się przed nieuczciwą konkurencją, przedsiębiorca może skorzystać z ochrony, jaką dają mu obowiązujące przepisy.

Na czym polega ochrona własności intelektualnej i przemysłowej?

Wraz z upływem czasu znak towarowy czy nazwa domeny internetowej zapada konsumentom w pamięć. To z kolei często ma odzwierciedlenie w wynikach finansowych firmy – razem z coraz większą rozpoznawalnością rosną obroty. To główny powód, dla którego ochrona praw własności przemysłowej jest tak istotna. W ten sposób przedsiębiorca może skutecznie chronić się przed nieuczciwą konkurencją ze strony firm działających w tym samym obszarze rynku.

Na czym polega ochrona praw własności przemysłowej? Przedsiębiorcy przede wszystkim mogą uzyskać prawo ochronne na znak towarowy. Już to pozwala im w dużym stopniu zabezpieczyć ich interesy. Nie zawsze jednak tylko takie działania są wystarczające. Właściciel firmy może współpracować również z zewnętrznymi podmiotami, które będą dla niego tworzyć m.in. opakowania czy projektować etykiety produktów. W tej sytuacji zabezpieczeniem jest dobrze skonstruowana umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe. W razie podejrzenia naruszenia np. prawa ochronnego na znak towarowy przedsiębiorca ma całą paletę narzędzi, z których może skorzystać – mowa tu m.in. o drodze sądowej.

Więcej informacji na temat ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej na https://www.roedl.pl/pl/uslugi/doradztwo-prawne/prawo-wlasnosci-intelektualnej-i-przemyslowej

Ekspertka odpowiedzialna za wartość merytoryczną artykułu – Marta Wiśniewska – radca prawny, Senior Associate.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Pytech Summit 2021
09.12.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry