Jakie czynniki wpływają na wycenę przedsiębiorstwa?

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą nieraz zastanawiają się, ile tak naprawdę warta jest ich firma? Odpowiedź na to pytanie najłatwiej uzyskać poprzez przeprowadzenie wyceny wartości przedsiębiorstwa. Takim zadaniem najlepiej zajmie się wykwalifikowany zespół fachowców, którzy korzystając z dostępnych metod i swojego doświadczenia, zrealizują wycenę spółki. Sprawdź, jak kwestia wyceny jest uregulowana prawnie w Polsce oraz jakie czynniki wpływają na wycenę przedsiębiorstwa?

Jakie czynniki wpływają na wycenę przedsiębiorstwa? 1

Co to jest wycena przedsiębiorstwa?

Wycena przedsiębiorstwa to szereg działań mających na celu ustalenie faktycznej wartości danego podmiotu gospodarczego. Aby prawidłowo przeprowadzić cały proces wyceny najpierw należy zebrać odpowiednie dane i informacje finansowe, które następnie wykorzystuje się, stosując wybraną metodę. Pamiętajmy, że im więcej faktów weźmiemy pod uwagę, tym bardziej rzetelna będzie wycena.

Uregulowania prawne wyceny spółki

Wycena przedsiębiorstwa w Polsce do dziś nie została uregulowana w jednolitym akcie prawnym. W Ustawie o rachunkowości znajdziemy jedynie zasadę wyceny aktywów i pasywów, natomiast w Kodeksie spółek handlowych zawarto tylko wytyczne związane z wyceną akcji oraz udziałów umarzanych, a także postępowanie w przypadku przeprowadzania procesów transformacyjnych przedsiębiorstw. W Polsce nie ma obowiązku tworzenia korporacji, które zrzeszają osoby specjalizujące się w wycenie spółek, ale warto śledzić informacje od Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Federacja ta opracowała Powszechne Krajowe Zasady Wyceny i zostały one dołączone do zbioru Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny jako Nota interpretacyjna nr 5. Wycenę wartości przedsiębiorstwa można zlecić firmie rzeczoznawcy.net.pl, która na bieżąco śledzi zmiany w przepisach i składa się z doświadczonego zespołu osób m.in. biegłego sądowego oraz innych specjalistów z powiązanych dziedzin.

Czynniki wpływające na wycenę przedsiębiorstwa

Przy szacowaniu wartości przedsiębiorstwa należy uwzględnić wiele czynników, które w istotny sposób mają wpływ na końcową wycenę spółki. Po pierwsze, ustalamy, jaki mamy cel przygotowywania wyceny wartości danego podmiotu, gdyż cała dalsza praca jest od niego uzależniona. Przykładowo, jeśli celem jest sprzedaż części udziałów w firmie, to najprawdopodobniej trzeba będzie określić wartość rynkową. Inaczej wygląda proces wyceny firmy, jeśli celem jest całkowite zlikwidowanie przedsiębiorstwa – wówczas kategorię wartości stanowi wartość likwidacyjna. Cel wyceny uzależnia także wybór metody, jaką wybierzemy, aby przeprowadzić wycenę spółki. Po drugie, każda osoba, która przeprowadza wycenę powinna zapoznać się z zakresem i przedmiotem prowadzonej działalności przez wycenianą spółkę, gdyż determinuje to możliwości, skalę i zakres publicznego (giełdowego i pozagiełdowego) obrotu kapitałem.

Kolejne czynniki wpływające na wysokość wyceny firmy

Do kolejnych czynników, które wpływają na wycenę firmy zaliczymy rodzaj i formę prawną danego podmiotu – uzależniają m.in. wybór opodatkowania. Poza samą firmą przy szacowaniu jej wartości istotne jest, w jakiej branży działa – analizujemy ogólną kondycję rynku i całego sektora, gdyż duży wpływ na sytuację finansową firmy ma również jej otoczenie. Dodatkowych informacji przy analizie danych w wycenie spółki dostarczą dane dotyczące struktury majątku firmy i źródła finansowania, jakość kadry zarządzającej, struktura pracowników z uwzględnieniem ich wieku i kwalifikacji. Szerzej na temat wyceny udziałów w spółce z o.o. znajdziemy w artykule: https://rzeczoznawcy.net.pl/wycena-udzialow-w-spolce-z-o-o/ .

Wpisy promowane

  • Dealer samochodów – jak wybrać najlepszego?
    Zakup samochodu to duża inwestycja, dlatego przed podpisaniem umowy warto poświęcić trochę czasu na znalezienie najlepszej oferty. Nie chodzi tutaj ...
  • Ezoteryka a karty Tarota
    Stawianie Tarota to praktyka, którą wykorzystuje bardzo wiele osób. Jest to jeden ze sposobów, który umożliwia sprawdzenie tego co nas ...

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry