X FORUM WSPARCIA IT „LIDERZY CYFROWEGO BIZNESU”

Kiedy

12.06.2014 - 13.06.2014    

Gdzie

Hotel NARVIL Conference & Spa
Czesława Miłosza 14, Serock

W hotelu Narwil w Serocku k. Warszawy odbędzie się w dniach 12 i 13 czerwca X jubileuszowa edycja Forum Wsparcia IT „Liderzy Cyfrowego Biznesu”. Spotkanie organizowane jest już od 10 lat.Tegoroczna edycja oprócz tematyki związanej z usprawnieniem i optymalizacją działania zespołów wsparcia, poświęcone będzie tematyce biznesowej związanej z konwergencją biznesową. Spotkanie organizowane jest przez HDI Poland.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIE ZWIĄZANE Z USŁUGAMI IT I CYFROWYM BIZNESEM

W ubiegłych latach spotkania gromadziły ponad stu decydentów odpowiedzialnych za funkcjonowanie centrów wsparcia IT. W wydarzeniu oprócz menedżerów organizacji wsparcia i dyrektorów utrzymania wezmą udział osoby odpowiedzialne za strategię, i zarządzanie różnorodnymi obszarami cyfrowego biznesu, w tym przedstawiciele zarządów, dyrektorzy rozwoju, sprzedaży i informatyki. Spotkanie tworzy możliwość spotkania przedstawicieli środowiska IT z przedstawicielami obszarów biznesowych.

W KIERUNKU CYFROWEGO BIZNESU

W trakcie dwóch dni wykładów, paneli warsztatowych i merytorycznych sesji networkingowych, uczestnicy będą mieli szansę zapoznać się z najnowszymi trendami wpływającymi na działanie nowoczesnej organizacji. Tematem przewodnim będzie konwergencja biznesowa, czyli przenikanie i nakładanie się modeli biznesowych, rynków i ofert z różnych branż. W ramach zagadnienia poruszone zostaną kwestie praktycznych doświadczeń związanych z wykorzystanie konwergencji biznesowej w biznesie, głównych wyzwań zarządzania technologią z punktu widzenia decydentów biznesowych i personalizacji usług w kontekście ochrony prywatności.

Uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się także więcej na temat:

  • Zarządzania doświadczeniami klientów w praktyce centrum wsparcia. Pojęcie „doświadczenie klienta” (ang. „customer experience”) niesie ze sobą potrzebę zrozumienia perspektywy konsumenta i poznania konkretnych praktyk pozwalających na realizację koncepcji Customer Experience Management.
  • Miejsca centrum usług wspólnych w organizacji biznesowej. Omówiona zostanie rola i zadania centrum usług wspólnych a także wskazane korzyści i wyzwania wynikające z powołania tego typu struktury.
  • Usług z chmur. Na podstawie konkretnych przykładów przedstawione zostaną doświadczenia dotyczące efektywnego wykorzystania oraz wsparcia usług z „chmur” w praktyce centrum wsparcia.
  • Motywacji i współpracy w zespołach wsparcia. Przedstawione zostaną doświadczenia związane z budowaniem zespołów oraz zapewnianiem zaangażowania pracowników w sytuacjach nieustających zmian.
  • Lean Management w praktyce działań centrum wsparcia. Wyjaśnione zostaną wątpliwości dotyczące znaczenia „szczupłego zarządzania” w realizacji zadań centrum wsparcia.
  • Wsparcia konsumenta usług IT. Rozważone zostanie zagadnienie podporządkowania technologii informatycznych konsumentom i wpływu konsumeryzacji na działalność centrów wsparcia.

KONKURS LIDER WSPARCIA

Jak co roku HDI Poland ogłasza także konkurs Lider Wsparcia, który trwa od lutego do czerwca. Zadaniem konkursu jest promocja organizacji i ich pracowników za szczególne osiągnięcia w zakresie jakości i efektywności wsparcia IT. O przyznaniu nagrody Lidera Wsparcia w decyduje Jury, w skład którego wchodzą uznani w środowisku eksperci i laureaci poprzednich edycji. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne na stronie www.hdi.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji Forum Wsparcia IT oraz formularz rejestracyjny dostępny jest pod adresem: forumwsparciait.pl.

Scroll to Top