Różnice między akcjami a obligacjami – co wybrać?

Jakie są najpopularniejsze aktywa? Inwestorzy wskazują akcje i obligacje. Czym się różnią? Czy mają potencjał na zysk? Czy warto w nie inwestować?

Różnice między akcjami a obligacjami - co wybrać? 1

Jakie są najpopularniejsze aktywa? Inwestorzy wskazują akcje i obligacje. Czym się różnią? Czy mają potencjał na zysk? Czy warto w nie inwestować? Przygotowaliśmy artykuł, w którym opisaliśmy najważniejsze cechy tych dwóch rodzajów papierów wartościowych.

Czym są akcje i obligacje

Akcje i obligacje to rodzaje papierów wartościowych. Są przedmiotem obrotu na giełdzie. Na czym polega główna różnica? Akcje są aktywami kapitałowymi, podczas gdy obligacje są aktywami dłużnymi.

Jeśli kupujesz akcje, otrzymujesz akcję spółki emitującej i stajesz się akcjonariuszem. Po tej transakcji posiadasz jakąś część firmy. Masz nawet prawo głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy. Brzmi nieźle, prawda?

Kupując obligacje, pożyczasz wpłacony kapitał danej firmie, a nawet państwu. Te instytucje zobowiązują się spłacić dług w określonym terminie z niewielkim procentem. Jesteś więc wierzycielem, a nie współwłaścicielem, jak ma to miejsce w przypadku akcji.

Przeczytaj więcej o obligacjach i dowiedz się, jak przebiega handel obligacjami na żywo.

Porównanie płynności

Opisaliśmy czym są akcje i obligacje. Wielu inwestorów, zwłaszcza tych początkujących, zastanawia się, który z tych instrumentów jest bardziej opłacalny w zakupie. Spójrzmy na te papiery wartościowe pod kątem ich płynności.

Im bardziej płynny jest składnik aktywów, tym szybciej i łatwiej można go sprzedać po cenie najbardziej zbliżonej do rynkowej. Mówiąc o akcjach i obligacjach, należy zauważyć, że ich płynność jest w przybliżeniu taka sama. Z reguły nie ma problemów z zawieraniem transakcji kupna i sprzedaży tymi instrumentami.

Porównanie wydajności

Inwestor z reguły wie z góry, ile pieniędzy zyska po zakupie obligacji. Dlaczego? Płatności na obligacje są stałe. Ostateczna kwota płatności na rzecz obligatariusza może się nieznacznie różnić, na przykład ze względu na zmiany kluczowej stopy procentowej.

Jeśli chodzi o akcje, nie można z góry obliczyć ich rentowności, z wyjątkiem przypadków zakupu akcji uprzywilejowanych wobec dywidendy. Właściciele takich papierów wartościowych mają gwarancję otrzymania obiecanej dywidendy, niezależnie od czynników zewnętrznych. W innych przypadkach akcjonariusze mogą zarówno osiągać wysokie zyski z powodu gwałtownego wzrostu ceny tych aktywów, jak i ponosić straty w przypadku niekorzystnej sytuacji rynkowej. Zatem potencjalny zwrot z akcji jest wyższy niż z obligacji, ale nie jest gwarantowany.

Porównanie według poziomu ryzyka

Akcje są uważane za aktywa wysokiego ryzyka, ponieważ podlegają zmienności. Na dynamikę ich wartości ma wpływ wiele czynników – od otoczenia konkurencyjnego po stan gospodarki. Przyczyną spadku wartości akcji może być nawet nieostrożna wypowiedź kierownictwa emitenta na jego profilu na Facebooku. Dlatego bardzo trudno jest dokładnie przewidzieć, czy kupno akcji przyniesie dochód, czy też spowoduje straty.

Jeśli chodzi o obligacje, to są one mniej podatne na wpływ czynników zewnętrznych. Ryzyko poniesienia strat jest znacznie mniejsze. Obligacje są polecane inwestorom, którzy nie lubią ryzykować.

Porównanie według terminu inwestycji

Termin, na jaki nabywasz aktywa, zależy od twojej strategii, a nie od konkretnego instrumentu. Na przykład, jeśli trzymasz się strategii krótkoterminowej, możesz kupić zarówno obligacje z krótkim terminem zapadalności, jak i akcje do transakcji spekulacyjnych. Możesz też skorzystać z rady Warrena Buffetta i kupować długoterminowo obiecujące akcje z zamiarem odsprzedaży, gdy ich wartość wzrośnie. Obligacje mogą być również długoterminowe, dlatego nie należy ich wykluczać przy budowaniu portfela na długi okres czasu.

Różnice między akcjami a obligacjami - co wybrać? 2

Podsumowanie

Akcje różnią się od obligacji charakterem praw przysługujących ich właścicielom, poziomem ryzyka oraz wiarygodnością. To, który z tych instrumentów wybrać, zależy od strategii, celu inwestycyjnego i apetytu na ryzyko. Eksperci zalecają jednak posiadanie obu tych instrumentów w portfelu inwestycyjnym, m.in. w celu jego dywersyfikacji.

Wpisy promowane

Najnowsze wpisy

Przewiń do góry