ACR

Dom Mediowy ACR dołączył do grona członków nadzwyczajnych IAB

Rada Nadzorcza Związku Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska (IAB) zdecydowała o przyjęciu domu mediowego ACR w swoje szeregi jako członka nadzwyczajnego. IAB działa na polskim rynku interaktywnym, technologicznym i reklamowym od 2000 roku. Jednym z ważniejszych zadań stowarzyszenia jest szeroko pojęta edukacja rynku w zakresie metod wykorzystania Internetu. IAB ma za zadanie informować

Dom Mediowy ACR dołączył do grona członków nadzwyczajnych IAB więcej »

K2 Internet publikuje prospekt emisyjny

K2 Internet S.A. – spółka marketingowo-technologiczna dnia 25 marca 2008 r. opublikowała prospekt emisyjny. K2 Internet S.A. na wielką skalę łączy w swojej ofercie rozwiązania technologiczne oraz reklamowe i kreatywne. W ramach oferty publicznej oferowanych jest 330.000 akcji nowej emisji, które po rejestracji stanowić będą 16,3% spośród 2.030 tys. akcji tworzących kapitał zakładowy. Cena maksymalna,

K2 Internet publikuje prospekt emisyjny więcej »

ACR: nie kupuj reklamy, kupuj jej efekty

Dom mediowy ACR, należący do grupy K2 Internet zaoferował usługi z zakresu tzw. „Performance Marketingu”, czyli działań reklamowych w Internecie ukierunkowanych na wywołanie konkretnej i mierzalnej reakcji odbiorców, jak na przykład wypełnienie formularza na stronie www, lub zakup produktu on-line. Istotą Performance Marketingu jest przeniesienie na dom mediowy pełnej odpowiedzialności za wyniki kampanii w Internecie.

ACR: nie kupuj reklamy, kupuj jej efekty więcej »

Scroll to Top