Współpraca Kapsch TeleCom i Tyco Electronics

Firmy Kapsch TeleCom Sp. z o.o. i Tyco Electronics poinformowały o podpisaniu listu intencyjnego, którego celem jest inauguracja współpracy obu firm. Na mocy podpisanego porozumienia Kapsch TeleCom będzie promował i oferował okablowanie strukturalne AMP NETCONNECT, a także będzie realizował wdrożenia tych produktów. Tyco Electronics zapewni firmie Kapsch TeleCom wsparcie handlowe i techniczne. „Kapsch TeleCom realizując …

Współpraca Kapsch TeleCom i Tyco Electronics więcej »