Zmiany w składzie Zarządu MCI Management

31 grudnia 2008 r. spółka MCI Management zakończyła współpracę z Anną Hejka, sprawującą
do tego dnia obowiązki członka zarządu.

Zmiany w składzie Zarządu MCI Management więcej »