Forum Media Innovations & Consumer Trends

Dynamika rynku mediów, wzrastające oczekiwania klientów i postęp zaawansowanych technologii wymagają nie tylko nadążania za zmianami, ale aktywnego uczestnictwa w ich wywoływaniu, a co za tym idzie modyfikacji dotychczasowych modeli biznesowych i strategii komunikacji.