107 247 klientów indywidualnych w Inteligo

107 247 klientów indywidualnych (stan na 31.01.2002) pozyskało konto Inteligo w ciągu zaledwie 9 miesięcy działalności. Zgodnie z informacjami podanymi przez banki, konto Inteligo jest obecnie pierwszym (biorąc pod uwagę liczbę klientów indywidualnych) co do wielkości kontem bankowości bezpośredniej w Polsce ustępując miejsca jedynie internetowo-oddziałowemu BZ WBK. http://www.inteligo.pl