Carol Bartz

Carol Bartz zwolniona z funkcji szefa Yahoo!

Carol Bartz nie jest już prezesem i dyrektorem generalnym Yahoo!. Na czas poszukiwania nowego szefa spółki, jego obowiązki sprawować będzie Tim Morse, dotychczasowy dyrektor finansowy, któremu pomagać ma „rada starszych”.

Yahoo: zwolnienia i zamykanie projektów

Firma Yahoo przeprowadza proces restrukturyzacji. Oprócz redukcji etatów, zamkniętych zostanie osiem projektów, a inne zostaną skonsolidowane. Najszerzej komentowana jest rezygnacja z serwisu Delicious.

Scroll to Top