Jak zbudować wydajne miejsce pracy w czasie kryzysu?

Kryzys gospodarczy powinien być impulsem do podnoszenia efektywności polskich przedsiębiorstw. Część firm poddaje się presji oraz złej koniunkturze i rozpoczyna redukcję zatrudnienia.