XII Forum Informatyki w Administracji i Instytucjach Publicznych

Program Forum, od sześciu lat bardzo wysoko sytuowanego w rankingu prestiżowych konferencji administracji publicznej, zawiera tematy, będące odpowiedzią na najbardziej aktualne problemy e-administracji.