Komunikator od Google ?

Najprawdopodobniej już jutro Google zaprezentuje komunikator internetowy umożliwiający nie tylko rozmowy tekstowe, ale również głosowe. Komunikator będzie nosił nazwę Google Talk. Obecnie jednak nie są znane szczegóły przedsięwzięcia. http://www.google.com