Codec zgodny z międzynarodowymi standardami rachunkowości

Z dniem 1 stycznia 2005 wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące sposobu tworzenia raportów finansowych przez polskie firmy. Nowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych precyzyjnie określa 41 reguł, określonych przez IFRS (International Financial Reporting Standards). Reguły mają być wspólne dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. W Polsce nowe przepisy dotyczą w szczególności grup kapitałowych, podmiotów gospodarczych zobowiązanych …

Codec zgodny z międzynarodowymi standardami rachunkowości więcej »