Internet Group: rozpoczęcie postępowania likwidacyjnego?

Opublikowano: 19 października 2010. Kategoria: Rynek. Tagi: ,

W dniu 18 października 2010 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wydał postanowienie o rozpoczęciu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację spółki Internet Group SA. Postanowienie uprawomocni się w ciągu 7 dni.

Hanna LaskowskaInternet Group: rozpoczęcie postępowania likwidacyjnego?

Internet Group sprzedaje CR Media Consulting za 1 zł

Opublikowano: 13 września 2010. Kategoria: Rynek. Tagi: , , , ,

10 września 2010 r. Internet Group SA sprzedała wszystkie posiadane akcje CR Media Consulting SA w upadłości. Transakcja ma być elementem planu, który doprowadzi do poprawy sytuacji finansowej spółki i umożliwić zawarcie układu z wierzycielami.

Hanna LaskowskaInternet Group sprzedaje CR Media Consulting za 1 zł

BRE Bank nie zaakceptował planu restrukturyzacji Internet Group

Opublikowano: 8 sierpnia 2010. Kategoria: Rynek. Tagi: , , , , , , , , , ,

Zarząd spółki Internet Group otrzymał decyzję głównego wierzyciela, BRE Banku w sprawie przedłożonego planu kompleksowej restrukturyzacji finansowej Grupy. Komitet Kredytowy Zarządu Banku nie zaakceptował przedstawionego przez Spółkę planu oraz postanowił o wypowiedzeniu Umowy Kredytowej. W wyniku tej decyzji nowym Prezesem spółek: Call Center Poland, ContactPoint, Webtel oraz Grupa PINO (d. PRV) został Cezary Hermanowski.

Hanna LaskowskaBRE Bank nie zaakceptował planu restrukturyzacji Internet Group

MCI zainwestuje w pięć spółek Internet Group

Opublikowano: 21 lipca 2010. Kategoria: Rynek. Tagi: , , , , , , , ,

19 lipca 2010 roku Internet Group oraz Jan Ryszard Wojciechowski będący wiodącym akcjonariuszem spółki podpisali Term Sheet z MCI Private Venture FIZ MCI Euro Ventures 1.0, w sprawie pośredniej inwestycji w pięć spółek zależnych Internet Group, a także w sprawie przejęcia istotnej części zobowiązań wobec BRE Bank SA.

Hanna LaskowskaMCI zainwestuje w pięć spółek Internet Group