Internet Group

Szansa dla Internet Group?

3 listopada rozpoczęły się negocjacje pomiędzy Internet Group S.A. i Target BPO Sp. z o.o. Ich celem ma być wypracowanie modelu restrukturyzacji Internet Group S.A.

Internet Group: rozpoczęcie postępowania likwidacyjnego?

W dniu 18 października 2010 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wydał postanowienie o rozpoczęciu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację spółki Internet Group SA. Postanowienie uprawomocni się w ciągu 7 dni.

Internet Group odzyskuje kontrolę nad Ad.Net

W dniu 15 października br. Zarząd Internet Group otrzymał pismo od BRE Banku SA z informacją, iż główny wierzyciel Spółki zrzeka się pełnomocnictw upoważniających go do wykonywania praw związanych z akcjami w spółce Ad.Net S.A.

Internet Group sprzedaje CR Media Consulting za 1 zł

10 września 2010 r. Internet Group SA sprzedała wszystkie posiadane akcje CR Media Consulting SA w upadłości. Transakcja ma być elementem planu, który doprowadzi do poprawy sytuacji finansowej spółki i umożliwić zawarcie układu z wierzycielami.

BRE Bank nie zaakceptował planu restrukturyzacji Internet Group

Zarząd spółki Internet Group otrzymał decyzję głównego wierzyciela, BRE Banku w sprawie przedłożonego planu kompleksowej restrukturyzacji finansowej Grupy. Komitet Kredytowy Zarządu Banku nie zaakceptował przedstawionego przez Spółkę planu oraz postanowił o wypowiedzeniu Umowy Kredytowej. W wyniku tej decyzji nowym Prezesem spółek: Call Center Poland, ContactPoint, Webtel oraz Grupa PINO (d. PRV) został Cezary Hermanowski.

MCI zainwestuje w pięć spółek Internet Group

19 lipca 2010 roku Internet Group oraz Jan Ryszard Wojciechowski będący wiodącym akcjonariuszem spółki podpisali Term Sheet z MCI Private Venture FIZ MCI Euro Ventures 1.0, w sprawie pośredniej inwestycji w pięć spółek zależnych Internet Group, a także w sprawie przejęcia istotnej części zobowiązań wobec BRE Bank SA.

Scroll to Top