Introl. Informatyzacja unijnie wspomagana

Introl Sp. z o.o. , dostawca na rynku automatyki przemysłowej, inwestuje w informatyzację korzystając z funduszy unijnych. Firmie udało się uzyskać dotacje z dwóch różnych programów pomocowych: PHARE 2001 Fundusz Dotacji Inwestycyjnych i PHARE 2000 Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw. Przyznane środki spółka przeznaczy na zakup licencji i usług związanych z wdrożeniem systemu wspomagającego …

Introl. Informatyzacja unijnie wspomagana więcej »