Kamień, papier, nożyczki i… robot

Istnieje wiele dziedzin, w których roboty przewyższają ludzką sprawność. Dzięki konstruktorom z laboratorium Ishikawa Oku z uniwersytetu tokijskiego nie będziemy w stanie już nigdy wygrać z robotem w grę „Kamień, papier, nożyczki”.