Domzdrowia.pl pozyskuje finansowanie dla procesu akwizycyjnego

Opublikowano: 28 września 2011. Kategoria: Rynek. Tagi: ,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Domzdrowia.pl SA podjęło uchwały w sprawie emisji obligacji serii „A” zamiennych na akcje serii „E” na okaziciela. Pozyskany w ten sposób kapitał zostanie przeznaczony na fuzje i przejęcia.

Hanna LaskowskaDomzdrowia.pl pozyskuje finansowanie dla procesu akwizycyjnego

Domzdrowia.pl rozpoczął konsolidację rynku e-aptek

Opublikowano: 6 czerwca 2011. Kategoria: Rynek. Tagi: ,

Domzdrowia.pl SA – spółka notowana na rynku NewConnet – prowadząca pierwszą w Polsce aptekę internetową, 31 maja 2011 roku zawarła warunkową umowę kupna jednego z wiodących podmiotów na rynku e-aptek.

Hanna LaskowskaDomzdrowia.pl rozpoczął konsolidację rynku e-aptek