Feniks Computerlandu dla CPR

W Kielcach zostało uruchomione Centrum Powiadamiania Ratowniczego (CPR). Dzięki CPR działania Pogotowia Ratunkowego i Straży Pożarnej będą lepiej skoordynowane, co zdecydowanie przyspieszy dostęp do służb ratowniczych mieszkańcom Kielc. Wykonawcą systemu i autorem wykorzystanego oprogramowania „Feniks” jest ComputerLand. W ramach Centrum Powiadamiania Ratowniczego funkcjonują dwa podwójne stanowiska dyspozytorskie ulokowane w komendzie miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i …

Feniks Computerlandu dla CPR więcej »