Crowley dla Urzędu Marszałkowskiego

Crowley Data Poland, operator telekomunikacyjny, dostawca rozwiązań transmisji danych i głosu, będzie dostarczał przez rok usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz łącza dostępu do miejskiej sieci VPN do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Operator został wybrany w drodze nieograniczonego przetargu publicznego. Firma Crowley Data Poland zaproponowała Klientowi łącze szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz łącza dostępowe do …

Crowley dla Urzędu Marszałkowskiego więcej »