Krakowski Rynek – pierwsze blipujące miejsce w Polsce