Sybase notuje ponad 40% wzrost

W 2003 r. Sybase Polska zanotowała 41% wzrost obrotów i uzyskała najlepsze wyniki spośród wszystkich biur Sybase w obszarze EMEA. Jednym z najważniejszych kontraktów była umowa z Karpacką Spółką Gazownictwa w Tarnowie na dostawę 14 serwerów bazy danych Adaptive Server Enterprise. W 2003 r. Sybase Polska uzyskała 41% wzrost obrotów. Sprzedaż licencji wzrosła o 67%, …

Sybase notuje ponad 40% wzrost więcej »