Porozumienie GIODO z branżą internetową

Celem podpisania przez GIODO porozumienia z branżą internetową jest opracowanie kodeksu dobrych praktyk zapewniającego przestrzeganie przez dostawców usług internetowych zasad ochrony danych osobowych.