MacroSoft S.A. i BPSC S.A. podpisały umowę partnerską

Umowa dotyczy oferowania systemów klasy MPRII/ERP. Partnerzy zobowiązali się do rozpowszechniania programów, świadczenia usług oraz szkoleń. O porozumieniu zadecydowały długoletnie kontakty obu firm w ramach organizacji PRO (Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania). W ramach podpisanego porozumienia MacroSoft S.A. i BPSC S.A. wyraziły wolę współpracy w zakresie informatyzacji przedsiębiorstw średniej wielkości. Firmy mają zamiar współdziałać w zakresie …

MacroSoft S.A. i BPSC S.A. podpisały umowę partnerską więcej »