MySAP w PERN 'Przyjaźń'

Firma SAP Polska poinformowała o zakończonym sukcesem wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania mySAP Business Suite (dawny mySAP.com) w Przedsiębiorstwie Eksploatacji Rurociągów Naftowych “Przyjaźń” S.A. Wdrożony system obejmuje rachunkowość finansową, kontroling, zarządzanie środkami pieniężnymi, majątkiem trwałym, dokumentami, system projektowy i zarządzanie inwestycjami, sprzedaż i dystrybucję, gospodarkę remontową i materiałową. W pierwszym etapie prac oddano do produktywnego użytkowania …

MySAP w PERN 'Przyjaźń' więcej »