ERP to już nie tylko planowanie

Kryzys, choć mija, wymusił zmianę zachowania w obszarze wdrożenia dużych systemów IT. O ile wcześniej firmy chętnie modyfikowały wdrażane rozwiązania, o tyle dziś częściej decydują się na wdrożenie w standardowej wersji.