Rząd wspiera Polski Portal Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury, polski oddział Banku Światowego, Stowarzyszenie Miasta w Internecie”, Infovide S.A. i EMCom sp. z o.o. podpisały Porozumienie Interesariuszy Polskiego Portalu Rozwoju (PPR). Dokument ten formalnie reguluje zasady kształtowania strategii portalu oraz określa zobowiązania interesariuszy. Na mocy porozumienia utworzony zostanie Komitet Interesariuszy, do którego każda z instytucji deleguje po jednym przedstawicielu. Komitet będzie odpowiedzialny …

Rząd wspiera Polski Portal Rozwoju więcej »