Gołe strony Internetu

9 kwietnia, odbędzie się kolejna polska edycja międzynarodowego CSS Naked Day – czyli CSS Goły Dzień, na www.potnij.com strony będą rozbierane z ich graficznych ubrań. Idea Gołego Dnia CSS związana jest z promocją standardów sieciowych, używaniem XHTML 1.0 STRICT, znaczników semantycznych oraz poprawnej hierarchii strukturalnej.