Predykcyjne Targetowanie Behawioralne skuteczne w kampanii Radia Glob

W kampanii zrealizowanej przez sieć behavia dla Radia Glob banery targetowane na profil Młodzież okazały się bardziej efektywne, niż banery nietargetowane. W kampanii mierzono także akcje wykonywane przez internautów jakiś czas po kontakcie z reklamą.