SMT Software

SMT Software: umowa o aliansie strategicznym z Deloitte

SMT Software, spółka zależna Adv.pl zawarła z Deloitte umowę o aliansie strategicznym w obszarze software development. Dzięki nawiązaniu współpracy SMT Software stanie się istotnym partnerem dostarczającym rozwiązania programistyczne dla polskiego oddziału Deloitte.

Zmiana struktury grupy kapitałowej Adv.pl

Zarząd Adv.pl podjął decyzję o uporządkowaniu struktury grupy kapitałowej. Spółki należące do Grupy Adv.pl zostaną podzielone na dwa odrębne piony: segment komunikacji cyfrowej oraz segment innowacyjnych technologii.

Grupa Adv.pl kusi inwestorów

Witryna www.grupa-adv.pl skierowana jest do obecnych oraz potencjalnych inwestorów. Poza informacjami podstawowymi inwestorzy znajdą tam raporty bieżące i okresowe, skonsolidowane dane finansowe, dane dotyczące kursu akcji oraz informacje na temat rynków, na których działają spółki wchodzące w skład Grupy.

Przewiń do góry