Społeczna Akademia Nauk partnerem projektu o e-administracji [art. spons.]

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi jest partnerem międzynarodowego projektu ELGI – eLearning for eGovernment (elgi-project.eu), którego celem jest pogłębienie wiedzy na temat e-administracji w Europie.