eMarketer: obiecujące choć eksperymentalne możliwości reklamowe mobilnych społeczności

Korzystanie z sieci społecznych jest jedną z najszybciej rozwijających się aktywności wśród użytkowników urządzeń mobilnych na całym świecie. To jeden z podstawowych sposobów komunikacji tych osób, stanowiący bardzo istotny powód wzrostu czasu spędzonego w internecie za pośrednictwem urządzeń mobilnych.