Audytor wewnętrzny IFS – rola i zadania

Standaryzowany system oceny żywności IFS pozwala zredukować liczbę powtarzalnych audytów, co zaoszczędza czas i pieniądze. Audytor wewnętrzny IFS pomaga również w lepszym zrozumieniu procesów jakości i bezpieczeństwa w organizacji oraz w całym łańcuchu dostaw, zapewniając standardy, które przekładają się na jednolitość i przejrzystość działań w firmie.

Audytor wewnętrzny IFS – rola i zadania 1

Bezpieczeństwo żywności a przepisy prawne – rola audytora

UE wprowadziła specjalne przepisy mające na celu harmonizację procedur kontroli w państwach członkowskich. Chociaż istnieje wysoki stopień normalizacji w tej dziedzinie, struktura i konfiguracja organizacji kontrolnych znacznie się różni w całej UE. Odmienne warunki krajowe, polityczne i ekonomiczne nieuchronnie doprowadziły do ​​zastosowania licznych sposobów interpretowania prawodawstwa UE w prawie krajowym i systemach operacyjnych do produkcji i kontroli żywności.

W rezultacie w różnych państwach członkowskich istnieją inne systemy kontroli bezpieczeństwa żywności. Audytor wewnętrzny IFS działający w firmie z branży spożywczej może w skuteczny sposób ukrócić czas weryfikacji produktów czy zewnętrznych audytów. Jego obecność jest dla odbiorców dowodem na to, że przedsiębiorstwo przestrzega międzynarodowych wymogów dotyczących bezpieczeństwa żywności. Przekłada się to na:

  • poprawę wizerunku marki,
  • budowanie zaufania wśród konsumentów,
  • otwarcie dróg do nowych możliwości rynkowych.

Audytor wewnętrzny IFS jest potrzeby w firmach, których główna lub poboczna działalność związania jest z produkcją żywności. Osoby, które są zainteresowane szkoleniem z tego zakresu, więcej informacji znajdą na stronie https://szkolenia.bureauveritas.pl/szkolenie/h15-audytor-wewnetrzny-systemow-ifs-brc/.

Audytor wewnętrzny IFS – zadania:

  • przeprowadza kompletne, szczegółowe i obiektywne kontrole bezpieczeństwa żywności,
  • kieruje audytami bezpieczeństwa żywności zgodnie z ISO lub innymi normami,
  • przygotowuje i dostarcza wyniki audytów bezpieczeństwa żywności,
  • pomaga w harmonizowaniu procesów mających na celu podniesienie bezpieczeństwa.
  • zgłasza wyniki audytów bezpieczeństwa żywności zarządowi organizacji lub najwyższemu kierownictwu.

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry