Jak budować markę osobistą w sieci?

Każdy człowiek ma swoją własną markę, choć nie wszyscy ją w sposób świadomy i celowy kształtują. Rozwój sieci internetowej, a zwłaszcza mediów społecznościowych spowodował, że obecnie kształtowanie i budowa marki osobistej w sieci, stały się zadaniami prostszymi. Jak je realizować mądrze?

Pojęcie personal branding

Jak budować markę osobistą w sieci? 1Termin personal branding nierozerwalnie związany jest z budowaniem marki osobistej. Staje się on coraz bardziej popularny i powszechnie wykorzystywany. Obejmuje szereg czynności związanych z kreowaniem wizerunku danej osoby. Działania te nie są już bynajmniej zarezerwowane dla polityków i gwiazd.

Każdy z nas powinien dbać o swój wizerunek, mając świadomość tego, że wpływa on na przykład na życie zawodowe – nie tylko jednej osoby, ale nawet całej jej rodziny. Bezwzględnie personal branding powinien być praktykowany przez osoby świadome swojej tożsamości zawodowej, które obrały kierunek rozwoju i konsekwentnie chcą realizować cele na swojej życiowej drodze. Działania z zakresu personal brandingu obejmują wiele różnych czynności, zmierzających do budowania nie tylko samego wizerunku osobistego, ale jego kształtowania w związku z otoczeniem, w którym dana osoba funkcjonuje.

Personal branding w praktyce

Budowanie wizerunku danej osoby najczęściej sprowadza się do różnych zjawisk pozwalających na pożądane kształtowanie marki osobistej w życiu zawodowym konkretnej osoby. Może być nią każdy z nas, nie tylko polityk czy celebryta, ale na przykład osoba, która chce być postrzegana jako ekspert w danej dziedzinie lub szukająca pracy.

Negatywnie na wizerunek osobistej marki wpływają na przykład negatywne zdarzenia, np. spowodowanie wypadku samochodowego. To nie istotne, że był on wywołany wybitnie niekorzystną aurą. Liczy się sam fakt, że doszło do niego z winy danej osoby i że to ona musiała uiścić odszkodowanie po wypadku samochodowym. Najlepiej takie wydarzenia przemilczać, nie tłumaczyć się z nich i zrobić wszystko, aby nie zostały one nagłośnione.

W przypadku gwiazd z pierwszych stron gazet czy osób publicznych jest to bardzo trudne, ale sprawnie działający dział PR-u, który zajmuje się między innymi zadaniami dotyczącymi personal brandingu, powinien sobie z tym jak najbardziej poradzić.

Budowanie spójnego, pozytywnego wizerunku osobistego w sieci internetowej powinno obejmować wykreowanie i ciągłe podtrzymywanie spójnej, autentycznej i w pełni wiarygodnej marki danej osoby. Takie efekty można uzyskać, dzięki dobrej organizacji i strategii personal brandingu. Trzeba wiedzieć i wyznaczyć cele, do których dąży dana osoba oraz na ich podstawie zaplanować w sposób szczegółowy działania prowadzące do ich realizacji.

Przed przystąpieniem do realnych działań w budowaniu własnego wizerunku w sieci należy wyznaczyć swoje cele, co będzie możliwe dzięki wykorzystaniu swoich silnych i słabych stron, oraz szans i zagrożeń. Warto jest pamiętać o tym, aby każdy cel był konkretny, mierzalny, osiągalny, niezbyt łatwy, jak i realny.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top