Czym jest windykacja?

Nie od dzisiaj wiadomo, że gospodarczy obrót polega na tym, że jedni z nas kupują, a inni sprzedając osiągają zysk. Jednak czasem jest tak, że kupujący nie mają ochoty zapłacić.

Takowe postępowanie generuje bardzo duże problemy u sprzedawców. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi windykacja. Windykacja co ciekawe jest stosowana już od czasów starożytnych. W skrócie windykacja jest procesem, którego celem ma być odzyskanie należnych rzeczy czy też pieniędzy. Najczęściej jednak mowa o pieniądzach. Windykacja musi działać zgodnie z prawem obowiązującym.

Czym jest windykacja? 1Nie ma skutecznej windykacji bez monitorowania płatności. Tak naprawdę to na podstawie wszelkich statystyk szacuje się, że wszelkie niezapłacone fakturypowinny być windykowane po okresie trzech miesięcy od terminu płatności. Aby w szybki sposób zareagować oraz rozpocząć dochodzenie, należy na bieżąco monitorować oraz prowadzić płatności, które dotyczą bezpośrednio wierzytelności. Obecnie mamy do czynienia najczęściej z dwoma rodzajami windykacji. Jest to windykacja polubowna, czyli miękka oraz sądowa, czyli twarda. Różnią się one głównie wykorzystywanymi narzędziami oraz ponoszonymi kosztami. Windykacja miękka polega na łagodnym dochodzeniu się do swoich należności. Dodatkowo służy nawoływaniu, aby kontrahenci wywiązywali się terminowo ze swoich wszystkich zobowiązań. Narzędzia miękkiej windykacji to: wezwania do zapłaty, przypomnienia o dokonaniu zapłaty oraz wezwania do zapłaty już z notami odsetkowymi. Gdy metody windykacji miękkiej nie pomocą to należy przejść do windykacji twardej, czyli sądowej. W takim wypadku należy dokonać analizy wielkości długu i porównać go do kosztów sądowych. Opłata za postępowanie sądowe wynosi najczęściej 5% sporu wartości. Nie może to być mniej niż trzydzieści złotych i nie więcej niżeli sto tysięcy złotych. Można jak najbardziej skorzystać z e-sądu jeśli chodzi o dochodzenie spłaty długu. Zaletą (i to dużą) są niższe koszty postępowania. Wynoszą one 1,25% kwoty, którą zamierzamy odzyskać. Nie może to być mniej niżeli trzydzieści złotych.

Jak widać na powyższym windykacja jest działaniem niezwykle skomplikowanym oraz niestety czasochłonnym.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top