Ewidencja czasu pracy zawodowego kierowcy – uciążliwy obowiązek, ale nie dla wszystkich

Do prowadzenia ewidencji czasu pracy zobowiązani są wszyscy przedsiębiorcy, którzy zatrudniają zawodowych kierowców oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które świadczą usługi przewozowe. Tworzenie rejestrów to uciążliwy obowiązek, jednak nie dla wszystkich – kto jest zwolniony z prowadzenia ewidencji czasu pracy zawodowego kierowcy?

Ewidencja czasu pracy zawodowego kierowcy – uciążliwy obowiązek, ale nie dla wszystkich 1

Jakie firmy zatrudniają zawodowych kierowców?

Zawodowy kierowca to osoba, która ma prawo jazdy kategorii B oraz C, C+E lub D, D+E. W zależności od rodzaju uprawnień musi mieć skończone odpowiednio 18, 21 lub 23 lata i zdany egzamin państwowy, który jest potwierdzeniem zarówno kwalifikacji zawodowych, jak i ukończenia odpowiedniego szkolenia. Kierowcy zawodowi znajdują zatrudnienie przede wszystkim w branży transportowej, gdzie poruszają się w ruchu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Wysoko wykwalifikowani pracownicy są również potrzebni w branży budowlanej i turystycznej oraz w przemyśle, a ponadto jako kierowcy miejskich autobusów.

Jak jest prowadzona ewidencja czasu pracy zawodowego kierowcy?

Ewidencję czasu pracy powinien prowadzić każdy pracodawca, który zatrudnia kierowców zawodowych oraz każda osoba, która w ramach samozatrudnienia kieruje pojazdami. Wielu kierowców zawodowych korzysta z tachografu – urządzenia, które określa czas jazdy oraz długość przerw. Ewidencja powinna być prowadzona starannie, systematycznie i odnotowywać liczbę godzin pracy w dobach, pracę nocną oraz dyżury. W ewidencji kierowca zaznacza, jeśli pracował w niedzielę, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy, a także gdy miał wolne (nieobecność z podziałem na rodzaj) oraz godziny nadliczbowe. Więcej informacji o tym, jak przygotowywać zapisy, można znaleźć w artykule pt.: „Na czym polega ewidencja czasu pracy kierowców?”. Warto pamiętać, że niektóre kraje wprowadziły minimalne warunki rozliczania pracowników delegowanych, kierowca musi więc zaznaczyć, ile czasu przebywał na ich terytorium.

Czy prowadzenie ewidencji to uciążliwy obowiązek?

W prowadzeniu ewidencji należy być dokładnym. Niewielkie firmy przy ograniczonej liczbie przewozów mogą samodzielnie prowadzić ewidencję. Jednak bez względu na wielkość przedsiębiorstwa, każda firma może także korzystać z zaawansowanych systemów systemów teleinformatycznych, które usprawniają uzupełnianie ewidencji. Można również zlecić prowadzenie ewidencji zewnętrznej firmie, która zadba o prawidłowe i bieżące uzupełnianie wykazów. Ze szczegółami takiego rozwiązania warto zapoznać się na stronie OCRK.PL. Ewidencja jest dokumentem, do którego wgląd może mieć Państwowa Inspekcja Pracy, dlatego należy pilnować kierowców, by na bieżąco uzupełniali wszystkie dane.

Ewidencja czasu pracy – nie dla wszystkich?

Zgodnie z polskim prawem kierowcą jest każda osoba, która kieruje pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t i powyżej. Ustawa odnosi się zarówno do kierowców zatrudnionych na umowę o pracę, tych osób, które prowadzą własną działalność, jak i zleceniobiorców – przewoźników. Obecnie jednak kierowcy zawodowi, którzy poruszają się pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony („busiarze”), nie są zobowiązani do montowania w swoich pojazdach tachografów oraz prowadzenia szczegółowej ewidencji czasu pracy. Trwają jednak prace w Komisji Europejskiej nad wprowadzeniem poprawek w rozporządzeniu 1072/2009 odnośnie wykonywania zawodu przewoźnika. Nowe przepisy mają uregulować tę kwestię i objąć najmniejszych przewoźników wymaganiami dotyczącymi zezwoleń transportowych i licencji wspólnotowej.

Wymóg prowadzenia ewidencji przez kierowców zawodowych wymaga skrupulatności i regularnego uzupełniania dokumentacji. Obecnie zwolnieni z tego obowiązku są prowadzący pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, najczęściej mali przewoźnicy. W Parlamencie Europejskim trwają jednak prace nad zmianą przepisów i wkrótce wszyscy świadczący usługi transportu lub przewozu będą musieli prowadzić ewidencję.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top