Fuzje firm – rodzaje fuzji i korzyści z połączenia

Aby rozwijać swoją działalność, firmy decydują się czasem połączyć siły z innymi przedsiębiorstwami. Taki proces nazywany jest fuzją i powszechnie występuje na wszystkich rynkach. Czym dokładnie jest fuzja i jak ją poprawnie przeprowadzić?

Dlaczego firmy decydują się na fuzje

investment-gainsPrzedsiębiorstwa decydujące się na fuzję zakładają, że współpraca da im więcej korzyści niż konkurencja. Liczą na wzrost wartości firmy, dostęp do nowych rynków, łatwiejszą wymianę zasobów i ich lepsze wykorzystanie. Połączenie jest także okazją do licznych oszczędności wynikających z tzw. synergii kosztowych (np. likwidacji redundantnych działów).

Fuzje a przejęcia

Zdarza się, że oba pojęcia są używane wymiennie, jednak istnieją pomiędzy nimi pewne różnice. O fuzji mówi się, gdy obie firmy chcą połączenia i wspólnie podejmują decyzję o nim. W przypadku przejęcia również dochodzi o połączenia przedsiębiorstw, jednak jedno jest wykupywane przez drugie.

Przejęcie może być przy tym przyjacielskie (firma przejmowana zgadza się na wykupienie; często takie przejęcie nazywa się wtedy fuzją) albo wrogie (firma przejmowana jest bez zgody jej zarządu).

Rodzaje fuzji

Rozróżnia się kilka rodzajów fuzji ze względu na wielkość, pozycję oraz obszar działania firm, które mają zamiar dokonać połączenia:

  • Fuzja pozioma – łączą się przedsiębiorstwa o podobnej wielkości i działające na tych samych rynkach.
  • Fuzja pionowa – łączą się przedsiębiorstwa pracujące nad tym samym produktem, lecz na różnych etapach jego powstawania. Wyróżnia się fuzję pionową w górę (gdy firma łączy się z odbiorcą swoich usług lub produktów) albo w dół (gdy łączy się z dostawcą).
  • Fuzja konglomeratowa – łączą się przedsiębiorstwa działające w innych sektorach rynku.

Pomoc w przeprowadzeniu fuzji

Przeprowadzenie fuzji firm nie jest łatwą operacją. Często organizację połączenia zleca się biurom maklerskim świadczącym usługi w zakresie investment banking i corporate finance (takim jak na przykład Michael Strom z Warszawy https://michaelstrom.pl/oferta/investment-banking/fuzje-i-przejecia) . Doświadczeni doradcy finansowi chętnie zajmą się takimi rzeczami, jak na przykład wycena przedsiębiorstwa, przygotowanie analiz, ocena korzyści i kosztów dokonania fuzji czy udział w negocjacjach poprzedzających transakcję.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top