Jak dobrze zaplanować działania inwestycyjne? (art. spons.)

BELKA GÓRNA 600

Każda inwestycja w rozwój firmy wiąże się ze sporymi wydatkami. Często środki na ten cel pozyskiwane są z zewnętrznych źródeł, co generuje dodatkowe koszty związane m.in. z prowizjami i opłatami. Ważne jest więc, aby w określonym czasie przyniosła założone efekty w postaci zysków dla firmy. Zanim jednak zdecydujemy, w które obszary inwestować, konieczne jest szczegółowe zaplanowanie wszystkich działań. Takie analizy i wytyczne powinny znaleźć się w strategii firmy. 

Nietrafione inwestycje, wprowadzanie ryzykownych i kosztownych rozwiązań bez wcześniejszych analiz, może doprowadzić przedsiębiorstwo do znacznych strat, a nawet utraty płynności finansowej. Dlatego każdą inwestycję w firmie należy szczegółowo zaplanować. Określenie najlepszych kierunków rozwoju powinno więc być dla każdej firmy motywatorem do wypracowania strategii. Niezbędny do tego jest kompleksowy audyt, pozwalający na określenie kluczowych obszarów do wprowadzania zmian, a także konkretnych działań, przekładających się na wzrost dochodów firmy. W wyniku takiego szczegółowego badania określone zostają m.in. słabe strony firmy, które warto ulepszyć, a także obszary już dobrze rozwinięte, których kolejne usprawniania mogą przynieść dodatkowe korzyści. Do takich działań potrzeba jednak eksperckiego wsparcia. Takie usługi wiążą się niestety ze sporymi wydatkami – min. 30 tys. złotych. Jest to więc główną przyczyną rezygnacji z przygotowywania przez firmy strategii działania, niezbędnej do optymalnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego w firmie.

Strategia za darmo
„Strategia innowacji czynnikiem przewagi konkurencyjnej firm” to projekt, dzięki któremu przedsiębiorcy z obszaru Dolnego Śląska mogą bezpłatnie otrzymać profesjonalne wsparcie doradcze w zakresie wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych w swoich firmach. Dzięki uczestnictwu w projekcie, koszty związane z wypracowaniem strategii dla firmy, pokrywane są z budżetu Unii Europejskiej. Jest to więc znacząca redukcja kosztów przygotowawczych, całego procesu inwestycyjnego w przedsiębiorstwie. Po kompleksowej analizie stanu firmy, wypracowane zostają konkretne rozwiązania, określone terminy i budżety na ich wdrożenie. Wybór i szczegółowe zaplanowanie najbardziej rentownych działań, dostosowanych do możliwości danej firmy, powinny przełożyć się na sukces i przynieść założone wcześniej korzyści biznesowe. Dodatkowo, dzięki udziałowi w projekcie i stworzeniu strategii innowacji, firmy zwiększą swoje szanse na zdobycie środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej w latach 2014-2020.

Już dziś stwórz strategię wdrażania innowacji w Twojej firmie. Dzięki pomocy naszych ekspertów dokonasz kompleksowej analizy przedsiębiorstwa, sprawdzisz efektywność działania różnych jego obszarów, dowiesz się jak np. usprawnić procesy czy zoptymalizować koszty. Zaplanuj swoje działania, określ budżet i wdrażaj innowacyjne rozwiązania w swojej firmie. Skorzystaj z szansy jaką daje udział w projekcie.

Więcej informacji na temat projektu „Strategia Innowacji czynnikiem przewagi konkurencyjnej firm” można znaleźć na stronie: www.strategiainnowacji.pl

Zapewniamy pomoc przy wypełnianiu wniosku! 

Udział w projekcie jest bezpłatny! Ilość miejsc ograniczona! 

BELKA DOLNA 600

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry