Klienci SAP mają bardziej elastyczne SCM

Firma SAP AG podała dzisiaj wyniki badań porównawczych związanych z zarządzaniem łańcuchem dostaw. Dowodzą one, że łańcuchy dostaw w firmach, które wdrożyły rozwiązanie mySAP Supply Chain Management (mySAP SCM – Zarządzanie łańcuchem dostaw), szybciej reagują na zmiany i są efektywniejsze pod względem kosztów.

Badania zlecone przez SAP i przeprowadzone w latach 2002-2003 przez firmę PRTM, jedną z czołowych światowych firm doradczych w zakresie zarządzania, wykazały, że spółki korzystające z rozwiązania SAP do planowania łańcucha dostaw osiągają większą efektywność biznesową. Świadczą o tym zarówno wskaźniki wewnętrzne, jak i te związane z obsługą klientów. W wyniku analizy stwierdzono, że zyski netto klientów SAP są o 75 procent większe od średnich wartości rynkowych (wynoszą 14%, przy średniej 8 %). Ogłoszenie wyników badania miało miejsce podczas międzynarodowej konferencji dotyczącej zarządzania łańcuchem dostaw Frontline’s International Supply Chain Week, która ma miejsce w Chicago, Illinois, w dniach od 16 do 18 września.

Badania zatytułowane „PRTM/SAP Benchmarking Study 2002-2003: Supply Chain Planning” polegały na ocenie wydajności łańcuchów dostaw u ponad 100 klientów SAP z całego świata. Ich dodatkowym zadaniem było sprawdzenie, w jaki sposób metody i systemy planowania łańcucha dostaw wpływają na efektywność biznesową. W tym celu skorzystano ze strategicznej karty wyników dla łańcucha dostaw, która pozwoliła zmierzyć zarówno wewnętrzne wskaźniki efektywności (czas dostawy zapasu, koszty magazynowania, cykl obiegu pieniądza), jak i te ukierunkowane na obsługę klienta (terminowa dostawa w żądanym dniu, terminowa dostawa w obiecanym dniu, czas realizacji zlecenia). Podczas badań analizowano również tzw. dojrzałość metod oraz systemów wykorzystywanych do planowania łańcucha dostaw. Dla celów analitycznych wyrażenie dojrzałe metody zdefiniowano jako te, które ułatwiają integrację w ramach całej firmy oraz z zewnętrznymi partnerami biznesowymi.

W przedsiębiorstwach, które wdrożyły zaawansowane i sprawdzone systemy do zarządzania łańcuchem dostaw firmy SAP, okres dostawy zapasów jest krótszy o prawie 40 procent, a cykl obiegu pieniądza – o 45 procent. Największą redukcję wydatków badanych firm zaobserwowano w przypadku kosztów magazynowania. Firmom stosującym rozwiązania SAP udaje się o 63 procent obniżyć koszty oraz o 1,7 procent zwiększyć przychód, co potwierdza ostateczny wynik finansowy.

Rezultaty badań świadczą o tym, że do takich korzyści w największym stopniu przyczynia się wskaźnik starzenia się zapasu – przedsiębiorstwa wykorzystujące wyspecjalizowane rozwiązania redukują go o 84 procent. Kolejne analizy wykazują, że najlepsze metody i systemy planowania dotyczące wprowadzania produktu umożliwiają zmniejszenie tego współczynnika z 0,9 do 0,3 procent (w odniesieniu do przychodu).
„Od wielu lat firmy na całym świecie osiągają wymierne korzyści biznesowe dzięki temu, że nasze rozwiązania SCM pozwalają na tworzenie bardziej elastycznych, efektywnych kosztowo i przejrzystych łańcuchów dostaw” – powiedział Claus Heinrich, Członek Zarządu SAP. „Przeprowadzone badania jeszcze raz potwierdzają fakt, iż rozwiązania SAP umożliwiają klientom uzyskanie szybkiego zwrotu z inwestycji. Udowadniają, że nasza wizja elastycznego łańcucha dostaw, którego zadaniem jest wspierani procesów biznesowych w całej firmie, daje klientom te dodatkowe korzyści, których potrzebują do prowadzenia swojej działalności z powodzeniem.”

Wyniki pokazują, że w firmach posługujących się dojrzałymi technikami i rozwiązaniami planowania łańcucha dostaw efektywność terminowych dostaw w żądanym dniu jest większa o 17 procent, a terminowych dostaw w obiecanym dniu – o 7 procent w porównaniu do przedsiębiorstw, które stosują niesprawdzone systemy innych producentów.

Siedemnastoprocentowe zwiększenie wydajności terminowych dostaw w żądanym dniu prowadzi średnio do wzrostu przychodu o 3,4 procent. Ponadto firmy te odnotowują skrócenie czasu realizacji zleceń o ponad 45 procent, co umożliwia przeprowadzenie dostawy produktów w okresie nieco dłuższym niż cztery dni, podczas gdy przeciętnie przedsiębiorstwa potrzebują na to sześciu dni. Pozwala to także na redukcję zapasów o 45 procent, gdyż zgodnie z prawem Little’a zapas jest równy iloczynowi wydań z magazynu i czasu realizacji.
„Rezultaty badań porównawczych związanych z łańcuchem dostaw w dużym stopniu ułatwiły nam analizę i zdefiniowanie obszarów, w których najszybciej można udoskonalić łańcuch dostaw” – powiedział Thomas Nitzlader, Dyrektor ds. Logistyki Sektora Rozpuszczalników w grupie BASF, jednej z największych światowych spółek chemicznych. „Naszym zdaniem tego typu badania stanowią doskonałe źródło informacji i zawierają istotne wskazówki, które w znacznym stopniu mogą przyczynić się do pomyślnej implementacji rozwiązania do zarządzania łańcuchem dostaw.”

Prezentacja dostępna do pobrania pod adresem:
http://www.sap.com/company/press/pdf/PRTM_SCM_Benchmarking.pdf

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry